Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Visselblåsare måste få vara anonyma enligt lag – ett viktigt verktyg mot korruption”

Debatt
Publicerad: 2018-04-27 08:23

DEBATT – av Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor

 

EU-kommissionen har nu presenterat sitt förslag till minimidirektiv om skydd för visselblåsare.

Förslaget ställer bland annat krav på stora och medelstora företag samt på statliga och regionala förvaltningar liksom kommuner med fler än 10 000 invånare att införa rapporteringskanaler samt säkerställa konfidentiell hantering av identiteten för den som rapporterar.

Institutet Mot Mutor (IMM) välkomnar förslaget, som sätter fokus på visselblåsares viktiga roll i antikorruptionsarbetet.

Visselblåsare har en väldigt viktig roll i kampen mot korruption. Ett effektivt antikorruptionsarbete förutsätter miljöer där signaler om oegentligheter kan fångas upp.

Att förebygga negativa tystnadskulturer är en del i att skapa en sådan miljö, men det är också av stor vikt att det finns trygga rapporteringskanaler.

Sedan förra året finns en ny svensk lag som skyddar arbetstagare som larmar om bland annat mutbrott mot repressalier.

Lagen innehåller dock inget krav på organisationer att ha ett visselblåsningssystem eller att garantera anonymiteten för den som slår larm – någonting som utgör en brist.

Visselblåsare har i många fall råkat illa ut, vilket medför att det kan finnas en rädsla att slå larm. Visselblåsningssystem som garanterar anonymitet är därför ett viktigt verktyg för att tillförsäkra att personer vågar rapportera om oegentligheter.

Det hade därför varit önskvärt om det föreslagna direktivet hade krävt att rapporteringssystemen skulle ge möjlighet till anonym rapportering.

I undersökningen Bryta Tystnaden, som IMM genomförde under hösten, var en klar majoritet av de 38 stora och medelstora deltagande företagen positiva till såväl lagstadgat krav på visselblåsningssystem som anonymitetsskydd för visselblåsare.

Kunskap om oegentligheter i en organisation finns nästintill alltid inom organisationen. Därför behövs system som säkerställer att sådan kunskap fångas upp.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik – klicka här

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: