Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Vissa småhusägare ska betala kapitalvinstskatt och stämpelskatt medan andra slipper – ändra lagen!”

Debatt
Publicerad: 2015-06-16 11:16

DEBATT – av Ulf Stenberg, chefsjurist, Villaägarnas Riksförbund

 

Villaägarnas Riksförbund har länge varit engagerat i att många småhusägare i Kiruna och Malmberget tvingas flytta samt att deras bostäder måste rivas till följd av att LKAB expanderar sina gruvor där. LKAB har tidigare i år meddelat att bolaget kommer att bygga nya hus åt dem som måste flytta från sina småhus, vilket Villaägarna anser är positivt.

Villaägarna och LKAB diskuterar nu hur detta ska kunna ske på bästa sätt. Det är emellertid inte helt enkelt att flytta 1 000-tals boende och deras liv från en plats till en annan. Samtidigt är ju flytten nödvändig för att brytningen av järnmalm ska kunna fortsätta och för att näringslivets utveckling och sysselsättningen ska kunna tryggas.

Logik och rationellt tänkande säger att alla som måste flytta i Kiruna och Malmberget borde behandlas på samma sätt i skattehänseende. Verkligheten är dock inte alls sådan.

En grupp småhusägare kommer att helt slippa kapitalvinstskatt och stämpelskatt då det går att föra över deras fastigheter genom fastighetsreglering.

Den grupp småhusägare som måste använda jordabalksköp kommer däremot i många fall att få betala kapitalvinstskatt och stämpelskatt som kan uppgå till en halv miljon kronor eller mer.

Om man tillhör den ena eller andra gruppen går inte alltid att bedöma på förhand. Skattefrågan riskerar således att bli till grus i maskineriet, när enskilda småhusägare ska komma överens och sälja sina hus till LKAB.

De småhusägare som riskerar att drabbas hårdast är låginkomsttagare som om de hamnar i ”fel” grupp, kanske inte kan ta emot huset, då de inte förmår finansiera beskattningen.

För att göra situationen rättvis och förutsebar för småhusägarna föreslår Villaägarna att skattelagstiftningen vid försäljning som sker under tvångsliknande former, där förvärvaren ersätter småhusägaren genom att uppföra ett nytt småhus, ändras och börjar behandla jordabalksköp skattemässigt på samma sätt som fastighetsreglering.

  • Alla småhusägare som måste flytta kapitalvinstbeskattas, men uppskov medges med beskattningen av hela vinsten utan uppskovsränta till dess att ersättningsbostaden försäljs. Vinsten fritas således inte från beskattning, utan beskattas således bara senare.
  • Jordabalksförvärv beläggs inte med stämpelskatt för dem som måste flytta, utan likställs med fastighetsreglering. Det innebär att ingen stämpelskatt utgår.

Med dessa förändringar av inkomstskattelagen och stämpelskattelagen kommer hela samhällsomvandlingsprocessen i Malmfälten att kunna förlöpa på ett smidigare, rättvisare och mer förutsebart sätt för de boende som måste flytta samtidigt som näringsliv och sysselsättning främjas.

 

 

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: