Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Viss ljusning på arbetsmarknaden – arbetslösheten på 8,3 procent

Nyheter
Publicerad: 2021-04-28 08:21
Maria Mindhammar, Generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten har nått kulmen men är fortsatt hög. Enligt Arbetsförmedlingens nya bedömning kommer i genomsnitt 434 000 personer vara inskrivna arbetslösa under 2021. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,3 procent, jämfört med 9,1 procent som var bedömningen från december.

Trots det fortsatt allvarliga läget har utvecklingen på arbetsmarknaden varit bättre än vad som bedömdes i december 2020. En förklaring är att svensk ekonomi utvecklats bättre än förväntat, en annan är att stödåtgärderna har förlängts och förstärkts. Det framgår av Arbetsförmedlingen som med hjälp av Statistiska centralbyrån, i deras Arbetskraftsundersökning, i dag presenterar statistik.

Arbetslöshetsnivån

Arbetsförmedlingen uppger att antalet nyinskrivna arbetssökande har varit högt, men något lägre än väntat. Det väntas fortsätta vara något högre än de senaste årens genomsnitt. Samtidigt fortsätter ett stort antal av de inskrivna arbetslösa att lämna Arbetsförmedlingen för arbete eller studier.

Arbetsmarknadens utveckling är fortsatt svårbedömd, men Arbetsförmedlingens senaste bedömning för 2021 är en genomsnittlig arbetslöshetsnivå på 8,3 procent, vilket motsvarar 434 000 personer. Bedömningen i december var 9,1 procent och 476 000 personer.

– Arbetslösheten bedöms ligga ganska stabilt kring den här nivån under året. Trots en viss ljusning blir effekterna av pandemin långvariga, framför allt för att långtidsarbetslösheten har ökat mycket, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Även arbetslösheten bland ungdomar 18–24 år revideras och antalet bedöms nu uppgå till 55 000 personer som mest, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 10,7 procent. Bedömningen i december låg på 71 000 personer, motsvarande 13,2 procent.

Långtidsarbetslösheten

Långtidsarbetslösheten i slutet av april uppgår till 188 000 personer och den tidigare bedömningen att den riskerar att stiga till över 200 000 personer under året ligger kvar. Flera av dem som nu blir långtidsarbetslösa har gymnasieutbildning. Därmed har de en bättre ställning på arbetsmarknaden än dem som redan före pandemin var långtidsarbetslösa där många saknar en gymnasieutbildning. 

– Läget på arbetsmarknaden är allvarligt. Vårt viktigaste fokus är långtidsarbetslösheten. Att motverka och bryta den är helt centralt. Kompetensutvecklingen är nyckeln men de långtidsarbetslösa är inte en homogen grupp där alla är i behov av samma stöd, säger Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen. . 
 


Dela sidan:
Skriv ut: