Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Visitation av Hells Angels-medlemmar bröt mot Europakonventionen

Nyheter
Publicerad: 2021-05-04 13:30
Foto:Michael Probst/TT

Polisens beslut att kroppsvisitera och genomföra husrannsakan i två HA-medlemmars motorcyklar bröt mot Europakonventionen, det konstaterar JK.
Något skadestånd blir det dock inte för de båda männen då Justitiekanslern anser att de får anses tillgodosedda med att överträdelsen konstateras i beslutet.

En sommardag förra året stoppade Polisen fem motorcyklister för en kontroll. Bland dessa fanns två män som båda bar västar med Hells Angels-motiv, vilka valdes ut för kroppsvisitation och husrannsakan. Som grund för dessa beslut antecknade poliserna att ”Hells Angels tillhör den s.k. 1 %- miljön och står för ett stort dolt våldskapital samt att det i miljön ofta förekommer vapen som kan komma till användning vid brott mot liv och hälsa”.

En dag senare stoppades de två motorcyklisterna igen och poliserna fattade ännu en gång beslut att genomföra husrannsakan i deras motorcyklar. Som grund för beslutet angavs, bland annat, att ”Hells Angels har ställt sig utanför gällande samhällsnormer, att organi­satio­nen inte är främmande för att ta till våld, att den återkommande hamnar i konflikt med andra mc-grupperingar och att det vid tidigare kontroller i närtid hade påträffats farliga föremål”.

De båda männen fick därför, enligt protokollet, ”anses kunna inneha vapen eller andra farliga föremål, som typiskt sett används vid brott mot liv och hälsa”. Några vapen eller andra farliga föremål påträffades dock inte vid någon av kropps­visitationerna eller husrannsakningarna.   

Polisen bröt mot Europakonventionen

Justitiekanslern konstaterar nu, efter att männen vänt sig dit med skadeståndsanspråk, att kroppsvisitationerna och husrannsakningarna inneburit ett åsidosättande av männens rättigheter enligt Europakonventionen. Enligt JK har besluten, ”av allt att döma”, grundats på männens västar och deras anknytning till Hells Angels. Att besluta om sådana åtgärder enbart på grund av detta är, enligt JK, inte tillräckligt om inte ingripandet varit kopplat till ”en specifik hotfull situation eller liknande”.

Något skadestånd tillerkänns männen dock inte då man, ”vid mindre allvarliga ideella skador”, kan anses tillgodosedd med att en överträdelse erkänns. I detta fall anser Justitiekanslern att det för båda männen rör sig om sådana mindre allvarliga fall och att de därmed får anses gott­gjorda genom att överträdelsen konstateras i beslutet.


Dela sidan:
Skriv ut: