Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vinstras för Collector

Nyheter
Publicerad: 2020-07-16 08:19
Erik Selin, vd för Balder, och storägare i Collector.

Collectors resultat uppgick till 76 miljoner kronor under andra kvartalet jämfört med 159 miljoner kronor samma period i fjol.

I dag presenterar Collector kvartalsrapport för andra kvartalet 2020 och för första halvåret 2020.

Collectors vd Martin Nossman inleder vd-ordet med några rader om det som påverkat omvärlden det senaste halvåret – Covid-19.

”Sammanfattningsvis har Collector hittills inte erfarit några större negativa konsekvenser av COVID-19 men vi följer och analyserar händelseförloppet noga och har en förhöjd beredskap. Vi ställer oss även ödmjuka till att pandemin inte är över och att försämrade makroekonomiska prognoser och stor osäkerhet kring framtiden medför en risk att även Collector kan komma att påverkas negativt”.

Rörelseintäkter

Rörelseintäkterna för andra kvartalet uppgick till 497 miljoner kronor motsvarande en minskning om 7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 

Räntenettot minskade med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 513 miljoner kronor jämfört med 528 miljoner kronor samma period i fjol. 

Finansieringskostnaderna har ökat i högre takt än affärsvolymerna främst drivet av en hög likviditetsnivå. Räntenettot har under kvartalet påverkats negativt av en justering av värdet på de portföljer av förfallna fordringar som köptes under 2018 med 50 miljoner kronor, framgår det av rapporten. 

Räntenettomarginalen under det andra kvartalet, vilket bortsett från justeringen på värdet av portföljerna av förfallna fordringar är ett säsongsmässigt starkt kvartal, uppgick till 7,0 procent jämfört med 6,9 procent föregående kvartal. 

Provisionsnettot

Provisionsnettot försämrades med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till -62 miljoner kronor.

Nettoresultat finansiella transaktioner uppgick till 5 miljoner kronor jämfört med 2 miljoner kronor samma period i fjol. Detta avser förändringar i marknadsvärde av värdepapper i likviditetsportföljen. 

Övriga rörelseintäkter uppgick till 41 miljoner kronor, jämfört med 67 miljoner kronor samma period i fjol. Minskningen om 39 procent är framför allt hänförlig till avyttringen av Colligent Inkasso AB och uppvärderingar av Collector Ventures som gjordes under det andra kvartalet 2019. 

Underliggande har verksamheten utvecklats positivt i förhållande till det andra kvartalet 2019. Fastighetskrediter har bidragit starkt medan avyttringen av Colligent Inkasso AB har bidragit negativt. 

Kreditförlustnivån uppgick till 2,5 procent jämfört med 1,4 procent i fjol.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 102 miljoner kronor, att jämföra med 209 miljoner kronor samma period i fjol.

Periodens resultat uppgick till 76 miljoner kronor jämfört med 159 miljoner kronor samma period i fjol.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,8  procent jämfört med 11,4 procent i fjol och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,9 procent jämfört med 14,2 procent i fjol. 

Första halvåret

Under första halvåret uppgick rörelseintäkterna till 989 miljoner kronor motsvarande en minskning om 5 procent jämfört med motsvarande period 2019. 

Räntenettot uppgick till 1 027 miljoner kronor under det första halvåret 2020 motsvarande en minskning om 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 

Provisionsnettot uppgick till -132 miljoner kronor under det första halvåret 2020 motsvarande en försämring om 6 procent jämfört med motsvarande period 2019. 

Nettoresultat finansiella transaktioner uppgick till -5 miljoner kronor, jämfört med 3 miljoner kronor i fjol, och avser förändringar i marknadsvärde av värdepapper i likviditetsportföljen. 

Övriga rörelseintäkter uppgick till 99 miljoner kronor motsvarande en minskning om 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 

Kostnaderna

Rörelsekostnaderna uppgick till 455 miljoner kronor, jämfört med 447 miljoner kronor samma period i fjol, varav 215 miljoner kronor, jämfört med 228 miljoner kronor, hänför sig till det andra kvartalet. 

Rörelsekostnaderna påverkades negativt av en engångspost för konsultkostnader om 15 miljoner kronor under det första kvartalet 2020. En del av dessa härrör till Finansinspektionens granskning av Collector. 

Den totala låneportföljen uppgick till 28 970 miljoner kronor per det andra kvartalets slut vilket motsvarar en minskning om 2 procent jämfört med föregående år och en minskning om 1 procent jämfört med föregående kvartal. 


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.