Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vilseledde aktiemarknaden – tvingas betala 70 000 kronor

Nyheter
Publicerad: 2021-09-14 09:10

En aktiehandlare har handlat aktier i bolaget Speqta på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. Det menar Finansinspektionen som straffar aktiehandlaren med en sanktionsavgift om 70 000 kronor.

I ett sanktionsföreläggande skriver Finansinspektionen att en aktiehandlare har handlat aktier i bolaget Speqta den 13 mars 2020. Före det att handeln påbörjades uppgick aktiehandlarens innehav Speqta till 760 180 aktier. 

Handeln den aktuella dagen startar direkt vid börsöppning då aktiehandlaren köpt 100 aktier för 4,40 kronor. Genom köpet har handlaren etablerat öppningspriset för aktien och höjt det senast betalda priset med 3,04 procent. Tio minuter efteråt har handlaren köpt ytterligare 100 aktier för 4,39 kronor. Genom köpet har kursen höjts med 7,60 procent jämfört med det senast betalda priset.

På eftermiddagen har aktiehandlaren först sålt totalt 24 306 aktier uppdelat på fyra poster för 4,33, 4,32, 4,30 respektive 4,30 kronor. För att därefter köpa 100 aktier för 4,53 kronor och har därmed höjt kursen med 5,35 procent jämfört med vad handlaren precis sålt aktier för. 

Transaktionsmönstret fortsätter

Vidare säljer aktiehandlaren ytterligare 10 000 aktier för 4,33 kronor. För att kort därefter köpa 100 aktier för 4,49 kronor och därmed höja kursen med 3,70 kronor jämfört med vad aktiehandlaren precis sålt aktier för. 

Transaktionsmönstret fortsätter flera gånger under eftermiddagen.

Vilseledande

Finansinspektionen skriver i sanktionsföreläggandet att köenp kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på den aktuella aktien. Aktiehandlaren har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen.

Aktiehandlaren föreläggs att betala en sanktionsavgift om 70 000 kronor. 

Finansinspektionen har vid bedömningen av sanktionsavgiftens storlek, förutom omständigheterna kring överträdelsen, även beaktat den långa handläggningstiden. 


Dela sidan:
Skriv ut: