Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vilseledande handel i gamingbolag straffas med 70 000 kronor

Nyheter
Publicerad: 2021-04-06 09:11
Finansinspektionen, FI Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

En aktiehandlare döms för marknadsmissbruk efter en rad köp av små volymer aktier som gett falska eller vilseledande signaler om priset på aktien i Gold Town Games.

En handlare, som har överklagat Finansinspektionens sanktionsavgift om 70 000 kronor, döms nu även av Stockholms tingsrätt för marknadsmissbruk och tvingas betala den yrkade sanktionsavgiften.

Handlaren har medgett att han genomfört de aktuella transaktionerna men har motsatt sig att betala sanktionsavgift och dess storlek.

Handlaren har den 24 januari 2018 handlat aktier i bolaget Gold Town Games. 

Höjning av kursen på 5,5 procent

Innan handelsdagens öppning har han lagt en order om att sälja drygt 7 000 aktier till ett pris om 8,20 kronor per aktie. Tio minuter efter öppning har han köpt två aktier till priset 7,44 kronor per aktie, vilket har motsvarat en höjning med 4,5 procent i relation till senast föregående transaktion.

Strax efter detta har han ökat volymen på sin säljorder med två aktier. Efter drygt ytterligare en timme har han sedan köpt ytterligare en aktie till pris 7,70 kronor per aktie, vilket har motsvarat en höjning med 5,5 procent i relation till senast föregående transaktion. En minut därefter har han ökat volymen på sin säljorder med en aktie. 

Enligt FI har mannens köp av små volymer aktier gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om framför allt priset på aktien. Hans köp av små volymer aktier har påverkat prisbildningsprocessen genom kursökningen. 

”Ett misstag”

”Det har ingen betydelse för ansvarsfrågan eller sanktionsavgiftens storlek att Xxx Xxx inte gjort någon ekonomisk vinning till följd av transaktionerna. Att Xxx Xxx säger sig vilja lära sig mer om aktiemarknaden är inte en sådan omständighet som gör att någon sanktionsavgift inte ska utgå”, har FI uppgett.

Mannen å sin sida uppger att det som skett var ett misstag och att han var helt omedveten om att det skulle kunna klassas som marknadsmissbruk. 

”Det är fråga om ren okunskap. Transaktionen har inte lett till någon vinning för honom. Han hade kvar innehavet i Gold Town Gamestill den
2 februari 2018 då han sålde av det. Det är inte rimligt att detta misstag ska kosta honom 70 000 kr”, har han uppgett. 

Enpetare – vanligaste formen av marknadsmanipulation

Stockholms tingsrätt hänvisar till att det räcker med att transaktionen, när den genomfördes, kunde förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris och att det inte krävs uppsåt eller oaktsamhet för att en överträdelse ska konstateras. 

”Handel med små volymer av aktier utgör en av de vanligaste formerna av marknadsmanipulation. Den omständighet att Xxx Xxx innehaft en större post av aktien Gold Town Gamessom han avsåg att avyttra talar starkt mot att det varit fråga om ett misstag från Xxx Xxxs sida eller att transaktionerna skett av förbiseende. Inte heller i övrigt har det framkommit sådana omständigheter som ger skäl att avstå från ett ingripande. Xxx Xxx ska alltså betala en sanktionsavgift”, skriver domstolen.

Tingsrätten hänvisar till HD:s prejudikat ”Enpetarna 1-111” när domstolen bestämmer hur santkionsavgiften ska bestämmas. Högsta domstolen angav att 70 000 kronor utgör ett slags normalbelopp för liknande missbruk. 


Dela sidan:
Skriv ut: