Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Vi har en bra bas för kompetenta domare – endast toppnotarier antas till domarutbildningen”

Debatt
Publicerad: 2015-09-03 11:09

DEBATT/REPLIK – av Magdalena Hägg Bergvall, rektor för Domstolsakademin, Domstolsverket

 

Som nytillträdd rektor välkomnar jag en diskussion kring Domstolsakademins viktiga arbete. Det är därför glädjande att Olle Ekstedt nu väckt frågor kring vår verksamhet och dess betydelse för domarnas vidareutbildning (Dagens Juridik 2015-08-31). Jag hoppas kunna bemöta en del av de argument och frågor Olle Ekstedt tar upp i sin krönika.

Först vill jag säga att jag fullt ut delar Olle Ekstedts synpunkt att utbildning och kompetensutveckling är ett område som det bör satsas på. Kompetensutveckling måste ses som en långsiktig investering och bör därför vara ett prioriterat område. Kompetensutveckling måste ske utifrån domstolarnas behov av kompetens på olika områden. Men god kompetensutveckling innebär också, precis som Olle Ekstedt menar, ett sätt att attrahera, rekrytera och behålla skickliga jurister inom Sveriges domstolar.

Jag delar också Olle Ekstedts syn på att det är viktigt att vi ser vår roll i Europa och just därför vill jag peka på det arbete som Domstolsakademin utför till exempel genom att erbjuda utbytesprogram med domstolar i andra europeiska länder och akademins samarbeten med representanter för andra länders domarutbildningar kring gemensamma kurser och konferenser.

Jag delar däremot inte hans syn på att kunskapsnivån i allmänhet skulle vara ett problem. Olle Ekstedt förfasar sig över en allmän brist på bildning och kunskap på samma sätt som många personer i tidigare generationer före honom.

När det gäller juristutbildningen har det aldrig varit så svårt att bli antagen som det är idag. Bara de studenter som har de allra högsta betygen får ens chansen att läsa juridik och endast de som har mycket höga betyg från juristlinjen kommer ifråga för notarietjänstgöring. Av dessa är det bara toppnotarierna som blir antagna till domarutbildning. Jag tror därför att vi har en bra bas för att även i framtiden förse Sveriges domstolar med kunniga och kompetenta domare.

En viktig målgrupp för utbildningen inom Domstolskademin är domare som rekryteras från andra verksamheter än från den traditionella domarbanan. Jag är själv ett exempel på en domare som inte har gått den traditionella banan utan som först efter många år som advokat på en större affärsjuridisk byrå sökte domartjänst.

För den nyutnämnde domare som, för att använda Olle Ekstedts uttryck, inte fått brottmålsjuridiken i blodet finns inom Domstolsakademins utbud baskurser att ta del av. Dessutom kan nyutnämnda domare delta i valda delar av fiskalsutbildningen och även inleda sin tjänstgöring i hov- eller kammarrätt för att genom praktiskt arbete och i kollegial sammansättning komma in i sin nya roll.

Även våra erfarna domare möter en allt mer komplex värld som ställer stora krav på högkvalitativ vidareutbildning. Idag krävs att domaren har kompetens som inte bara är akademisk. Vi behöver domare som på ett förtroendeingivande sätt kan leda stora rättegångar, som på ett pedagogiskt sätt kan förklara rättegångens olika delmoment för parter och andra samt klarar de ökande informationskraven från media och omvärld.

Samtidigt måste dagens domare hela tiden kunna ta till sig ny kunskap inom helt skilda områden som till exempel bevisvärdering av barns utsagor eller hedersrelateradefrågor.

Domstolsakademin tillhandahåller sådana utbildningar. Domstolsakademin är dessutom en värdefull möteplats för utbyte av erfarenhet och kunskap.

Domstolsakademins verksamhet leds av rektor. Enligt Domstolsverkets arbetsordning ansvarar rektor självständigt i förhållande till generaldirektören och Domstolsverket i övrigt för vilka utbildningar avseende den dömande verksamheten som inom ramen för av generaldirektören tilldelad budget ska erbjudas domstolarna och nämnderna och innehållet i dessa utbildningar. Det finns därmed redan en central och fristående institution med en del fast personal som självständigt beslutar om kurser och utbildning.

Till Domstolsakademin finns knutet ett särskilt råd. Syftet med rådet är att bidra till att Domstolsakademins utbildning svarar mot domstolarnas behov och att utbildningen håller en hög kvalitet. I rådet finns ledamöter från domstolarna, Åklagarmyndigheten, advokatväsendet och universiteten.

I likhet med Olle Ekstedt skulle jag som rektor mycket gärna se att domarna får möjlighet till mer och längre utbildningar. Inom detta område tror jag att Domstolsakademin kan utvecklas. Detta kräver bland annat att våra domstolar får resurser för att klara den dagliga verksamheten när domare ägnar sig åt kompetensutveckling.

Till sist – det är tveksamt om en domstolsakademi är rätt instans för att ge ”ledning för rättstillämpning och rättsutveckling”. Det bör rimligen vara en uppgift för våra högsta domstolar.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: