Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Vi får intrycket att Uppsala universitet struntar i sina studenters framtid – vi är förda bakom ljuset”

Debatt
Publicerad: 2012-12-20 10:54

 

Hösten 2012 började vi studierna på kursen Juridik II – en kurs som ”i mån av plats” ger en fortsättning på juristprogrammet. Det är en annan väg in och idén med kursen är att de antagna ska kunna gå vidare till termin 2 på programmet. 

Fem dagar före julafton, tre veckor före tentamen och kursslut får vi reda på att ett beslut, som kommer att drabba flertalet av oss studenter som läser Juridik II, nyligen har fattats. Beslutet innebär att endast fem personer från Juridik II, genom betyg och utlottning, kommer att få en plats på juristprogrammet till vårterminen 2013.

Vi studenter är förda bakom ljuset eftersom vi vid ett flertal tillfällen har fått informationen ”om ni klarar tentan kommer ni in på termin 2”. Detta sades på terminens första informationsträff.

Sedan 1994 har alla som klarar tentan och vill fortsätta studera kommit in på programmet. Denna information har vi fått av såväl studievägledare som annan personal vid den Juridiska Institutionen sedan höstterminens kursstart.

Den 14 november meddelades på Juridiska Institutionens hemsida om ”färre studieplatser till våren”. Meddelandet innehöll dessutom beskedet att Juridik II kommer att läggas ner.

Meddelandet innehöll dock ingen information om vad som skulle ske med oss som denna termin läser Juridik II. Vi kände ingen stor oro eftersom vi aldrig trodde att Juridiska Institutionen vid Uppsala universitet skulle handla på annat sätt än de tidigare lugnande beskeden om möjligheterna att komma in på programmet.

Detta innebär en personlig tragedi för många av oss. Bland annat kommer flera av oss att stå utan sysselsättning till våren eftersom vi inte sökt in till någon annan utbildning – vilket leder till utebliven försörjning, vilket leder till svårighet att betala bostäder.

Dessutom har alla 23 studerande haft stora kostnader för kursen, däribland studielån och studiebidrag (sammanlagt 950 000 kr) samt andra studiekostnader för litteratur m.m. Detta känns nu bortkastat.

Det finns stora behov av att spara pengar, det förstår vi. Likaså är det fullständigt oskäligt att meddela oss nu när vi läst hela kursen om att chanserna till fortsatta studier kraftigt minskats.

Vidare kan vi konstatera att det alltid är en stor mängd programstudenter som avbryter sina studier efter första termin. Platser som universitetet garanterat ska finnas tillhanda för dem. Nu när de hoppar av kommer det att stå studieplatser tomma som inte hade kunnat tas bort innan avhoppen skett. Därför finns det rimligtvis både plats och pengar att det räcker till våra fortsatta studier – förutsatt att de som fattar besluten visar lite good will.

Förutom att påpeka de ovan nämnda samvetslösa konsekvenser som riskerar att drabba oss på Juridik II vill vi framföra vår djupa besvikelse över sättet på vilket detta ärende har hanterats. Det faktum att beskeden som delgivits oss under första halvan av terminen uteslutande har präglats av näst intill platsgaranti till termin 2 vid godkänt resultat och nu – när vi tre veckor före tentan och fem dagar före jul drabbas av denna kalldusch – ger det intrycket av att Uppsala universitet fullständigt struntar i sina studenters framtid.

 

Natali Agirman, Lina Austrell, Per Blom, Marcus Boström, Olle Brickstad, Johanna Eriksson, Kristin Flinck, Georgi Gulua, Anna Hellström, Karin Hägglöf, Joachim Jansson, Bahar Kaplan, Erik Kvarnerup, Emmy Lindberg, Helena Marrero Ericson, Malin Nettestad, Rasmus Reinerstam, Araia Sebhatu, Anton Tilli, Ana Sofia Valderas, Tove Westlund, Emma Widbom-Lundin

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut:

Annons

Annons
Annons