Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Vi drunknar i papper under rättegångarna – dessa buntar borde ersättas med digitala skärmar”

Debatt
Publicerad: 2018-03-01 10:32

DEBATT – av Per-Ola Larsson, nämndeman och f d avdelningsdirektör vid Skatteverket 

 

Som nämndeman upplever jag hur vi drunknar i papper. Före varje rättegång får vi en bunt papper med:

  • stämningsansökan
  • protokoll från Forenssikt centrum
  • polisutredningar med färgbilder
  • etc

Ordförande, protokollförare, åklagare, försvarare, nämndemän, tolk och målsägarbiträde bläddrar i dessa pappersbuntar.

Allt detta material torde finnas i domstolens datasystem. Ordföranden och protokollföraren har tillgång till handlingarna på sina dataskärmar. Under åklagarens och försvararens förarbete torde ett enkelt informationsutbyte kunna integreras i ett system av detta slag.

Jag vill föreslå att Domstolsverket utvecklar ett system så att vi alla utrustas med dataskärmar så att vi med lätthet under rättegången kan återfinna dokumenten med användarvänliga söksystem. Kanske vi nämndemän skulle behöva en kortare utbildning i sättet att handskas med sådana datorer.

Digital tillgång till dokumenten skulle medföra lägre kostnader. Man skulle inte längre behöva kopiera dokumenten. Dokumentkopior med Xerox är inte billiga. Vidare torde rättegången kräva mindre tid eftersom aktuella dokument kan visas samtidigt för alla dessa ovan nämnda aktörer under processen.

Visserligen krävs en viss investeringskostnad för dataskärmar, systemering, programmering och utbildning. Men detta är engångskostnader. Jag deltar gärna i ett utvecklingsarbete för ett sådant system.

Som kompetens kan jag anföra följande. Under mina 30 år i Skatteförvaltningen grundade jag föreningen Svensk informations -och mikrofilmsorganisation, SIMO, vars förste ordförande jag var.

I Skattehuset ledde jag utvecklingen av olika effektiviseringsprojekt, bland annat ett stort dokumenthanteringssystem vars syfte var att digitalisera inkommande pappersdokument genom scanning, varefter de digitala dokumenten kan distribueras till handläggarnas dataskärmar.

I stället för att lyfta och distribuera pappersbuntar ledde systemet till snabbare handläggningstider och bättre arbetsmiljö. Jag kan också referera till Statskontorets skrift “Bildteknik på sjukhuset och i Skattehuset” (1988).

Inom rättsväsendet torde en polis vid brottsanmälan skriva ett papper. Det kan enkelt skrivas i ett modernt ordbehandlingssystem. I stället för att ta ut det på papper ochs distribuera det till berörda kan anmälan distribueras digitalt till berörda. Även en tilltalad kan få anmälan digitalt till sin e-postadress.

Dokumenten kan sedan byggas på i ärendekedjan tills aktuella dokument finns på bildskärmar i rättssalen.

Gör till en början ett seminarium med företrädare för polis, åklagare, yrkesdomare, protokollförare, tolkar, advokater och nämndemän för att testa tankarna och göra ett underlag för systemering.

Numera kan man överklaga ett kommunalt beslut hos Förvaltningsrätten med e-post. Men domstolen väljer att bekräfta klagomålet med ett postbrev. Sedermera sänder domstolen yttranden från motparten med postbrev.

Nog skulle processen bli enklare, billigare och snabbare om förvaltningsdomstolen väljer att kommunicera digitalt med dem som inleder en process digitalt.

Delgivningssystemet: Alltför många rättegångar får ställas in därför att personer inte blivit delgivna. Denna tendens har ökat sedan domstolarna började använda förenklad delgivning.

De flesta människor har numera en e-postadress. Den bör antecknas vid det första polisförhöret så att digital kommunikation fortsättningsvis kan göras.

Observera 17 § delgivningslagen: Vanlig delgivning får användas vid all delgivning. Endast myndighet får vid vanlig delgivning skicka handlingen på elektronisk väg.

Fördelen med elektronisk delgivning är att delgivaren direkt får ett kvitto om mottagaren fått delgivningen. En förstärkning av delgivningssystemet kan nedbringa antalet inställda rättegångar.

Med dessa förslag har jag en förhoppning om att de i någon mån kan vara till nytta för rättsväsendet.

 

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: