Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Verifiera: ”IMY:s agerande är ett myndighetsövergrepp”

Nyheter
Publicerad: 2022-09-13 13:57
Gunnar Axén

Verifiera har under dagen fått kraftig kritik från Integritetsskyddsmyndigheten samt ett föreläggande att åtgärda sin söktjänst efter en rad anmälningar om integritetsintrång.
Nu svarar företaget på kritiken och menar att IMY:s agerande är ett myndighetsövergrepp. Enligt styrelseordförande Gunnar Axén kommer företaget att överklaga till förvaltningsrätten.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelade på tisdagsmorgonen att man utfärdar en reprimand och ett föreläggande mot företaget Verifiera, som erbjuder en söktjänst för domstolsavgöranden som innehåller uppgifter om tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.

Föreläggandet består i att Verifiera ska vidta åtgärder så att det inte längre ska vara möjligt för användare att vid sökning på personer kunna ta del av uppgift om att den eftersökta personen varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. 

Kommenter på beslutet

Verifiera med dess styrelseordförande Gunnar Axén kommenterar under eftermiddagen IMY-beslutet.

Han uppger i uttalandet att nyhetsbyrån Verifiera har utgivningsbevis och att dess rättsdatabas är därmed tydligt skyddad av Yttrandefrihetsgrundlagen. Trots att Dataskyddslagen uttryckligen inte gäller för verksamhet som är skyddad av Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen – och att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) därmed saknar lagstöd och behörighet – har myndigheten beslutat att förbjuda publicering av vissa allmänna handlingar från Sveriges domstolar, uppger han.

–  IMY:s agerande är ett myndighetsövergrepp. Utan lagstöd och behörighet tar man sig friheten att förbjuda nyhetsbyråer med utgivningsbevis att publicera vissa handlingar från svenska domstolar. I dagligt tal kallar vi detta för censur, kommenterar nyhetsbyrån Verifieras ansvarige utgivare Gunnar Axén beslutet.

Kamp mot rättsdatabaser

Enligt Gunnar Axén har IMY nu inlett kampen mot att helt förbjuda nyhetsbyråer att tillhandahålla rättsdatabaser med offentliga handlingar från våra domstolar.

”Resultatet kommer att bli en kraftig begränsning av medias möjligheter att göra personresearch och att granska våra makthavare”, menar Axén.

Han konstaterar att en riksdagsmajoritet har vid två tillfällen tidigare avfärdat förslag om inskränkningar av Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen som haft samma syfte som det beslut som IMY nu fattat.

– Vi kommer att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten och är övertygade om att domstolen kommer att fastslå att Integritetsskyddsmyndigheten inte kan begränsa tryck- och yttrandefriheten utan lagligt stöd och i strid mot Yttrandefrihetsgrundlagen, avslutar Gunnar Axén.


Dela sidan:
Skriv ut: