Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Varumärken nekas registrering – lilla riksvapnet utgör hinder

Nyheter
Publicerad: 2020-02-14 11:42
Försvarsmaktens heraldiska vapen, med lilla riksvapnet i mitten. Foto: Janerik Henriksson/TT

Patent- och marknadsöverdomstolen har nekat varumärkesregistrering av varumärken föreställande tre gula kronor.
Orsaken är att varumärkena lätt kan förväxlas med lilla riksvapnet. Det framgår av en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen.

Bakgrunden var att Patent- och registreringsverket (PRV) avslog Stockholms Elbolag AB:s ansökningar om registrering av varumärkena ”Skånes Elbolag”, ”Malmö stads elbolag”, ”Göteborgs elbolag”, ”Norrlands elbolag” och ”Sveriges elbolag” för distribution av förnyelsebar energi. 

Orsaken var att samtliga logotyper utgörs av en figur med tre gula kronor placerade bredvid varandra. Enligt PRV kan varumärkena därför lätt förväxlas med det lilla riksvapnet, som består av tre guldkronor, och är skyddat enligt lag. 

Kan uppfattas som efterbildning

Besluten överklagades till Patent- och marknadsdomstolen, som konstaterade att likheterna mellan elbolagens varumärken och lilla riksvapnet var så stora att allmänheten bör uppfatta varumärket som en heraldisk efterbildning av lilla riksvapnet. 

Domstolen ansåg därför att varumärket lätt kunde förväxlas med en sådan statlig beteckning som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen, och avslog överklagandena.

Bolaget överklagade sedan till Patent- och marknadsöverdomstolen och yrkade att ansökningarna om registrering av de sökta varumärkena skulle bifallas. 

Inte exakta kopior

Det Patent- och marknadsöverdomstolen hade att ta ställning till var om det förelåg hinder mot registrering av de sökta varumärkena på grund av skyddet för det lilla riksvapnet. I bedömningen utgick domstolen från den beskrivning av lilla riksvapnet som framgår av lagen om Sveriges riksvapen.

Enligt domstolen utgör inte elbolagets varumärken exakta kopior av lilla riksvapnet, bland annat eftersom kronorna är ordnade på olika sätt. I elbolagets varumärken är kronorna ordnade horisontellt, medan lilla riksvapnets kronor är ordnade två över en. 

Lätt att förväxla i samlad bedömning

Däremot anser domstolen att det heraldiska intrycket av märkeselementen domineras av tre öppna gulfärgade kronor som anordnas tillsammans. Enligt domstolen förstärks intrycket av att kronorna är i gul färg, vilket inte skiljer sig från guldfärg i heraldiskt hänseende, och är placerade i anslutning till en blå vågform.

Vid en samlad bedömning finner domstolen därmed att kronorna i elbolagets varumärken är ägnade att uppfattas som en heraldisk efterbildning av lilla riksvapnet för en genomsnittskonsument.

Eftersom varumärkena lätt kan förväxlas med en statlig beteckning som enligt lag inte får användas obehörigen föreligger det enligt domstolen hinder mot att registrera varumärkena.

Domstolen avslår därför överklagandena. 


Dela sidan:
Skriv ut:

Paulina Stén
paulina.sten@blendow.se