Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Vårdnadsutredningen missar en av de viktigaste orsakerna till svåra vårdnadstvister”

Debatt
Publicerad: 2019-02-13 10:32

DEBATT – av Anders Fors, vice ordförande föreningen PappaBarn

 

Trots två års utredande av vårdnadsreformen från 2006 missar utredningen SOU 2017:6 att föräldrars ohälsa är en av de viktigaste orsakerna till de allt fler, långa, uppslitande och konfliktfyllda vårdnadstvisterna. Därmed missar utredningen också nödvändiga åtgärder för att minska antalet vårdnadstvister.

Det är ett svek främst mot barnen, men också mot deras föräldrar och andra närstående. Varje år är cirka 10 000 barn med om en vårdnadstvist.

I juni 2014 bestämde regeringen att vårdnadsreformen från år 2006 skulle utvärderas. Ett av skälen var att antalet vårdnadstvister kraftigt ökat, trots att ett av syftena med lagändringen år 2006 var att antalet vårdnadstvister skulle minska.

Monica Felding, tidigare chefsrådman vid Malmö tingsrätt, utsågs till utredare och resultatet redovisades i februari 2017, SOU 2017:6 Se Barnet! Efter det har det varit helt tyst.

Forskare Annika Rejmer skriver följande i rapporten ”Barns rättigheter i vårdnadstvister”, som givits ut av Allmänna Barnhuset:

”Sammanfattningsvis kan konstateras att det i familjer med barn som är föremål för både en barnavårds- och en vårdnadsutredning vanligtvis finns åtminstone en familjemedlem som lider av ohälsa”.

PappaBarns erfarenheter säger att detta är ett korrekt konstaterande. Föräldrar vid god psykisk hälsa har förmågan att se till barnets behov och bästa och agera för att barnet skall ha en omfattande kontakt med båda sina föräldrar.

Föräldrar som har en psykisk ohälsa klarar däremot inte att se barnets behov och bästa och driver som följd ofta en kamp mot den andra föräldern, där förälderns egna behov driver agerandet. Det resulterar i att barnet mer eller mindre tappar kontakten med sin ena förälder.

Det finns vissa positiva inslag i utredningen men de förslag som läggs fram är otillräckliga och inte tillräckligt kraftfulla. Bra förslag är att föräldrarnas förmåga att samarbeta skall beaktas mer, interimistiska beslut om vårdnad ska meddelas endast om det finns särskilda skäl och tingsrätten får besluta om gemensam vårdnad även om båda föräldrar motsätter sig den vårdnadsformen.

Två år har gått sedan utredningen redovisade och antalet vårdnadstvister fortsätter öka. Ännu fler barn får sin uppväxt förstörd. Barnet påverkas negativt för resten av sitt liv.

Dessa barn drabbas oftare av problem i skolan, bristande självkänsla, depressioner, relationsproblem, psykisk ohälsa,  drogmissbruk, tillitsproblem och kriminalitet.

PappaBarn anser att nuvarande situation är mycket alarmerande och oroande och måste åtgärdas skyndsamt.

Föräldrarnas ohälsa lyfts inte fram som ett viktigt skäl till svåra vårdnadstvister, trots att forskning visar på det. I dag lägger socialtjänsten för stort fokus på barnet, när det oftast är föräldrarna som är problemet och inte barnet.

Socialtjänsten utgår idag ifrån att föräldrarna är kloka och förnuftiga och det styr deras hantering av vårdnadsutredningar. PappaBarn anser att socialtjänsten i konfliktfyllda utredningar istället borde utgå ifrån att en eller båda föräldrarna har en ohälsa och göra allt de kan för att ta reda på hur föräldrarna mår.

När man identifierat ohälsan måste föräldern få extra stöd och hjälp och troligen behöver socialtjänsten ta hjälp av extern expertis.

Det är först när en förälder, eller båda, fått hjälp med sin ohälsa, som socialtjänsten har åtgärdat grundproblemet. Först då kan man verkligen hjälpa barnet. Föräldern eller föräldrarna kommer då sannolikt ha fått bättre förmåga att se till barnets behov, istället för sina egna och kommer då också kunna förstå att barnet behöver båda sina föräldrar.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: