Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Antalet ärenden hos ARN 2020 ”saknar motstycke i historien”

Vardagsjuridik
Publicerad: 2021-01-12 12:54

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, mottog under förra året knappt 28 000 ärenden, vilket är en ökning med 35 procent jämfört med året före.
– Det är en mycket kraftig ökning av antalet inkomna ärenden, och den saknar helt motstycke i ARN:s historia, säger Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

Ökningen förklaras, enligt ARN, helt av de åtgärder som vidtagits världen över i syfte att minska spridningen av coronaviruset.
Flest ärenden som inkom till ARN landade på reseavdelningen och den så kallade allmänna avdelningen. Procentuellt sett var ökningen störst på den allmänna avdelningen, 82 procent, tätt följt av reseavdelningen med en ökning på 72 procent.

Den vanligaste ärendetypen på den allmänna avdelningen handlade om olika evenemang som ställts in där konsumenten vill få tillbaka biljettkostnaden och på reseavdelningen handlade det om krav på kompensation eller återbetalning vid försenade och inställda flyg.

– Det är en mycket kraftig ökning avantalet inkomna ärenden, och den saknar helt motstycke i ARN:s historia. Ökningen beror helt på de åtgärder som regeringar och myndigheter i Sverige och andra länder i världen har vidtagit för att begränsa spridningen av coronaviruset. På grund av dessa åtgärder har resor, motionslopp, konserter m.m. ställts in, vilket gett upphov till tvister mellan företag och konsumenter, säger Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

77 procent av besluten följdes av företagen

Enligt Marcus Isgren har den stora tillströmningen av ärenden resulterat i en stor utmaning för verksamheten, som trots detta lyckats avgöra betydligt fler ärenden än tidigare år.

– Den stora ärendeökningen har varit en utmaning för verksamheten, men genom nya arbetssätt och en förändrad organisation har vi kunnat möta denna utmaning och ARN har under året avgjort fler ärenden än någonsin tidigare, säger Marcus Isgren. Antalet avgöranden ökade med hela 25 % jämfört med 2019.

Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 43 % av de ärenden som prövades av ARN. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med året innan och 77 procent av besluten som fattades under första halvåret 2020 följdes av företagen.


Dela sidan:
Skriv ut: