Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Var inte behörig föra barnens talan – nu varnas advokaten

Nyheter
Publicerad: 2021-10-13 14:04
Foto: TT

En advokat varnas och åläggs betala straffavgift för att ha lämnat in en fullmakt undertecknad av två barn – utan att ha behörighet att föra de båda barnens talan.

Den aktuella advokaten yrkade att hon skulle förordnas som offentligt biträde för två minderåriga barn. Förvaltningsrätten hade förordnat en annan advokat till ställföreträdare och offentligt biträde för barnen, men den nu aktuella advokaten inkom med två fullmakter – som undertecknats av de båda barnen – vilka angav att hon hade rätt att företräda dem.

Förvaltningsrätten avvisade dock hennes yrkande om biträdesbyte och konstaterade att personer under 18 år, som huvudregel, saknar rättslig handlingsförmåga och därför inte har möjlighet att lämna annan person fullmakt. Advokatens ingivna fullmakter gav henne därför inte rätt att företräda barnen.

Advokaten kom senare att överklaga detta beslut till kammarrätten – som avslog överklagandet. Kammarrätten konstaterade att advokaten inte styrkt sin behörighet att föra barnens talan och att underinstansen därför gjort rätt när man avvisade hennes begäran.

Barn kan få begära byte av biträde

I yttranden till Advokatsamfundet har advokaten, bland annat, framhållit att personer under 15 år , under vissa särskilda omständigheter, ”med stöd och hjälp av sina faktiska omvårdnadspersoner och en fullmakt till ett ombud som är väl insatt i barnets situation, få möjlighet att begära byte av biträde och möjligen att överklaga ett myndighetsbeslut och få sin sak prövad av domstolen när det rör ett beslut av ingripande karaktär för barnet”.

Sedan är det upp till domstolen att avgöra om ombudet är lämpligt att utses till biträde och ställföreträdare.

Får varning och straffavgift

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar dock att advokaten lämnat in fullmakt undertecknad av de två barnen – utan att hon haft behörighet att föra deras talan.

Genom detta har hon, enligt disciplinnämnden, allvarligt brutit mot god advokatsed och tilldelas därför en varning. Nämnden anser också att det föreligger särskilda skäl att ålägga henne 5 000 kronor i straffavgift.


Dela sidan:
Skriv ut: