Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Valprotokoll som ändras i lönndom är intolerabla – häpnadsväckande hantering vid länsstyrelsen”

Debatt
Publicerad: 2018-10-12 09:41

DEBATT – av Per-Ola Larsson, fd chef för dåvarande centrala valmyndigheten (Riksskatteverkets valsektion)

 

Nu kommer det nytt smolk i bägaren i vårt välreglerade valsystem. SVT:s Aktuellet påstår att Länsstyrelsen i Stockholm ändrat de ursprungliga siffrorna i protokollen – både då det gäller antalet röster och antalet kryss för olika personer. Aktuellt visar upp häpndasväckande ändringar i väsentliga dokument.

Den grundläggande principen i de svenska valsystemen är att valförrättningen är offentlig under tillsyn av minst tre myndighetsutövande valförrättare med förordnande från länsstyrelsen.

Därtill har allmänheten rätt att närvara även under sammanräkningen. Allmänhetens representanter ska kunna bedöma att allt går rätt till.

Sedan ett valdistrikt är färdigräknat ska resultatet dokumenteras i ett protokoll med bilagor. Efter att valförrättarna justerat  protokollet får det givetvis inte ändras.

Om länsstyrelsen skulle anta att det har begåtts ett fel i sammanräkningen för något valresultat får protokollet givetvis inte heller ändras. Enligt lag måste en ny offentlig sammanräkning utlysas och genomföras enligt 13 kap 3-5 §§ vallagen.

Det är alltså först efter denna kompletterande sammanräkning som länsstyrelsen för sin del kan avsluta riksdagsvalet och vidarebefordra ett korrekt resultat till Valmyndigheten.

Först sedan länsstyrelsen avslutat Riksdagsvalet påbörjas den slutliga sammanräkningen av valen till landstings- och kommunfullmäktige.

När länsstyrelsen har fördelat mandaten mellan partierna och utsett ledamöter och ersättare skall valresultatet kungöras genom att protokollet läggs fram för granskning. Därmed är valet avslutat. Detsamma skall gälla när nya ledamöter och ersättare utsetts enligt 21-23 §§.

Det är alltså tydligt att den demokratiska insynen också ska kunna stärka demokratin när efterträdare och nya ersättare ska väljas in.

Lagens regler för Valprövningsnämnden förutsätter att myndigheterna följer Vallagens föreskrifter. Eftersom många val är överklagade är det viktigt att Valprövningsnämnden med hjälp av Valmyndigheten kontrollerar om några protokoll har ändrats utan att det skett vid en offentlig förrättning. Valprotokollsändringarna i lönndom är intolerabla.

För att klara av vissa av dessa problem kanske man i rättelseproceduren kan ta hjälp av vår nya förvaltningslag 23 -28 §§ & 31 & 32 §§ förvaltningslagen.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: