Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Våldtäktsman får resning i HD – tveksamheter kring hans ålder

Nyheter
Publicerad: 2020-02-10 08:40
Genrebild Foto: Henrik Montgomery / TT

En man som dömts till fyra och ett halvt års fängelse och 15 års utvisning för bland annat grov våldtäkt beviljas resning i Högsta domstolen.
Ny bevisning hade sannolikt lett till en annan slutsats beträffande åldersbedömningen om den funnits tillgänglig när åtalet prövades.
Mannen har dömts som 18-åring, men har själv hävdat att han är två år yngre.

En man dömdes i oktober 2017 i Malmö tingsrätt till fängelse i tre år och tre månader för bland annat två grova våldtäkter, människorov, stöld och försök till utpressning. Mannen, som är syrisk medborgare, utvisades även från Sverige med 15 års återreseförbud.

Mannen hade sökt asyl i Sverige i juni 2014 ihop med sin familj och beviljats permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande ett år senare, med hänsyn till den allmänna situationen i Syrien.

Hovrätten skärpte straffet

Hovrätten över Skåne och Blekinge gick senare på samma linje som tingsrätten i fråga om skuld och rubricering, men skärpte påföljden till fyra och ett halvt års fängelse.

Den medicinska åldersbedömning som mannen genomgått i juli 2017 utgjorde enligt domstolen ett godtagbart underlag. En rättsläkare hade dessutom bedömt att undersökningen talade för att mannen var 18 år eller äldre även om ”cirka tio procent av barn med en kronologisk ålder nära 18 år med en fullmogen tillväxtzon i nedre lårbenet och visdomstand kan komma att felbedömas”.

Domstolen ansåg även att mannens syriska pass, kopia av födelsebevis och utdrag ur familjebok – som alla anger att han är född i februari 2001 – hade lågt bevisvärde, även om de bedömts som äkta av dokumentundersökare vid gränspolisen och Nationellt forensiskt centrum, NFC.

Undersökningarna hade nämligen gjorts utan jämförelse mot referensmaterial och det var okänt vilka uppgifter som legat till grund för det som angetts om mannens födelseår. Hovrätten betonade också att mannen i meddelanden till bekanta skrivit att han skulle fylla 19 år i februari 2017 och i ett av meddelandena uppmanat en bekant att inte säga detta till någon eftersom han sagt till alla att han var 15 år.

Åberopat ny bevisning som styrker hans ålder

Slutsatsen blev att det mest sannolika var att mannen var 18 år eller äldre. Straffvärdet motsvarade tio års fängelse, men påföljden bestämdes till fyra och ett halvt års fängelse – med hänvisning till utvisningen och med så kallad ungdomsrabatt. Brottsligheten ansågs samtidigt vara av så allvarligt slag att starka skäl talade för att utvisa mannen. Frågan om eventuellt verkställighetshinder fick prövas i samband med frigivning från fängelsestraffet.

Mannen har nu ansökt om resning och åberopat bevisning för att styrka att han vid gärningstillfällena i själva verket var 16 år gammal. Det handlar här om kopia av mannens pappas familjebok, vidimerad kopia av födelsebevis som utfärdats av sjukhus och som används inom Syrien, handling i original som utfärdats av hans skola i Syrien avseende inskrivning på skolan, födelsebevis i original som utfärdats av sjukhus och som används utanför Syrien, personbevis i original och utdrag från en Facebook-konversation från augusti 2016, där mannen för en vän uppger att han är 15 år.

Beviljas resning i Högsta domstolen

Riksåklagaren har motsatt sig att resning beviljas och gjort gällande att mannens nya bevisning sannolikt inte skulle ha lett till en annan utgång om det funnits tillgängligt vid hovrättsprövningen.

Högsta domstolen, HD, gör dock en annan bedömning och beviljar mannen resning.

Bland den nya bevisningen finns två födelsebevis från sjukhus, där det ena intyget har undersökts och bedömts som ”i viss grad äkta” av NFC. Mannen har även åberopat ett intyg från en skola som undersökts av NFC och där resultatet varken talar för eller emot att handlingen är äkta.

Om dokumenten bedöms var för sig har de vid en objektiverad bedömning ”relativt begränsat bevisvärde” – särskilt eftersom mannen inte har angett hur han fått fram dokumenten efter hovrättens dom. När resningsfrågan avgörs ska dock dokumenten ”tillföras den helhetsbedömning som ytterst avgör en domstols slutsats om den tilltalades ålder”. Här blev det nu ett stort antal dokument med olika ursprung som alla pekar på att mannen är född vid den tidpunkt som han själv hävdar och som folkbokföringen bygger på. Mannen får därför enligt HD anses ha gjort det sannolikt att åldersbedömningen skulle ha fått ett annat utfall ”utan något försteg för den högre åldern” om bedömning hade kunnat grundas på hela det material som nu är tillgängligt.

Resning beviljas därför nu i frågorna om påföljd och utvisning och hovrätten föreläggas att ta upp målet på nytt. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se