Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Utveckla din personliga lönsamhet – strävan är att betrakta även kollegor som klienter”

Arbetsrätt
Publicerad: 2012-10-26 09:09
Managementkonsulten Joakim Karlsson visar vägen för din personliga lönsamhet

KRÖNIKA Jobb & Karriär – av Joakim Karlsson, managementkonsult

 

Utvecklingen av ett företags lönsamhet är beroende av utvecklingen av de anställdas lönsamhet. Den bästa försäkringen att bli betraktad som en av företagets nyckelmedarbetare är just att fokusera på den personliga lönsamheten.

Resultat mäts ofta på minst tre olika sätt:

1) vad har hänt i reala termer?

2) vilka känslor har genererats?

3) vad är det monetära utfallet?

När klienter får frågan varför de valt att byta en leverantör av en vara eller tjänst så svarar omkring två tredjedelar att det beror på hur de blivit bemötta, eller relationen med de medarbetare som de haft att göra med. Priset används som förklaring i endast 10-15 procent av fallen.

Att utveckla den personliga lönsamheten kan då brytas ner i de komponenter som utgör basen för att kunna verka som en god leverantör:

1) Produktivitet

2) Relationer

3) Kvalitet

Att utveckla min produktivitet innebär att jag:

1) Definierar önskade mål,

2) Fastställer de uppgifter som skall utföras för att målen skall nås,

3) Beslutar om när och av vem/ vilka som uppgifterna skall utföras, samt

4) Att jag använder resurser, tid och energi på just dessa uppgifter.

Relationernas kvalitet ligger i betraktarens öga. Det är orealistiskt att ha bättre relationer med externa kunder än vad vi har internt i vårt företag. Strävan är därför att vi betraktar alla som våra klienter – även kollegor. För att utveckla en relation krävs det att vi fokuserar på attityder, värderingar, kommunikation samt att vi har rätt perspektiv på dem vi samarbetar med, ”laget före jaget”.

Ytterst handlar lönsamhet om relationen mellan det resultat vi skapar och värdet av de resurser som används.

Det handlar om att du sätter ett värde på dig själv och ser till att generera resultat inom: det reella ( det som händer), det emotionella (det andra känner) och det monetära.

I grunden kan dessa områden endast utvecklas om du fokuserar på att göra rätt saker som på sikt driver utvecklingen av dina resultatområden.

Några frågor som kan vara till hjälp i denna process är:

1) Hur blir jag en bättre kollega och anställd?

2) Hur skapar jag större klientntytta?

3) Hur ser jag till att anpassa min energi till det som skall göras så att jag hushåller med mig själv som resurs på ett förståndigt sätt?

4) Hur ser jag till att vila för att på så sätt skapa förutsättningen för uthållighet och vitalitet?

Ett bra sätt att komma igång med dessa råd är att du identifierar en förebild som du sedan söker upp och intervjuar. Då du har en bild av hur denna person agerar så kan du helt enkelt agera ”som om” du vore den personen i olika situationer.

Nyckeln är dock att identifiera de beteenden som dina klienter och medarbetare (indirekta klienter) verkligen sätter värde på så att du är säker på att din lönsamhet utvecklas.

 

JOAKIM KARLSSON, joakimz@mac.com

Joakim Karlsson är managementkonsult inom kommunikation, strategi och ledarskap


Dela sidan:
Skriv ut:

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se