Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utreseförbud för 16-åring står fast – risk för barnäktenskap

Nyheter
Publicerad: 2022-07-22 12:13
AP Photo/Intelligencer Journal, Dan Marschka

Utreseförbudet för en 16-årig flicka på grund av risken för barnäktenskap står fast i kammarrätten.
Detta trots att hon nu tagit tillbaka sina uppgifter om att hennes föräldrar skulle ha planer på att föra henne ut ur landet.
Reseförbuden upphävs dock för ytterligare fyra syskon som socialnämnden ville hindra från att resa utomlands.

Ordföranden i socialnämnden i en skånsk kommun beslutade i maj i år att omedelbart omhänderta fem syskon födda mellan 2005-2017 med stöd av LVU. Beslutet kom att fastställas av förvaltningsrätten tio dagar senare. Någon vecka senare beslutade socialnämndens ordförande om tillfälligt utreseförbud för samtliga syskon.

Bakgrunden var att ett av barnen, en flicka född 2005, i samtal med socialtjänsten hade berättat att föräldrarna avsåg att åka utomlands med familjen för att gifta bort henne under sommaren då hon inte lytt föräldrarna. I samtal med polis hade hon förklarat att hon var mycket rädd för att föräldrarna planerade att gifta bort henne mot hennes vilja. Det ansågs därför finnas en påtaglig risk att föräldrarna skulle föra flickan utomlands i syfte att ingå barnäktenskap.

Enligt nämnden fanns också en påtaglig risk att föräldrarna skulle föra de andra fyra syskonen utomlands.

Inget reseförbud för fyra av syskonen

Beslutet kom dock att överklagas till förvaltningsrätten i Malmö – som inte ansåg att det fanns stöd för att fyra av syskonen riskerar att föras ut ur landet för att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser eller att det finns en risk att de könsstympas. Vid dessa förhållanden saknades förutsättningar att besluta om ett tillfälligt utreseförbud. Besluten avseende dessa syskon skulle därför upphävas.  

När det gäller flickan född 2005 gjordes en annan bedömning. Förvaltningsrätten konstaterade till att börja med att det av 31 a § LVU framgår att om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas, ska han eller hon förbjudas att lämna Sverige. Bestämmelsen omfattar endast situationer där den unge förs utomlands eller lämnar Sverige i angivet syfte.

Av lagstiftningen framgår det också att socialnämnden får besluta om tillfälligt utreseförbud, om det är sannolikt att ett utreseförbud behövs, och rättens beslut om utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige.

Reseförbud fastställs

Flickan anförde i sitt överklagande att de uppgifter hon tidigare lämnat till socialtjänsten om att hennes föräldrar planerar gifta bort henne mot hennes vilja är påhittade. Hon har tidigare varit i sitt hemland med sina föräldrar och kommit tillbaka till Sverige efteråt. Det finns inte heller någon risk att hon påverkas av sina närstående.

Mot bakgrund av vad framkommit i målet avseende henne ansåg förvaltningsrätten dock att det är sannolikt att ett utreseförbud behövs. Rättens beslut om utreseförbud kunde inte avvaktas med hänsyn till risken för att hon förs utomlands eller lämnar Sverige. Förutsättningarna för ett tillfälligt utreseförbud var därmed uppfyllda. Det underställda beslutet gällande 16-åringen skulle därför fastställas.

Kammarrätten i Göteborg gör nu samma bedömning utan närmare motivering (Blendow Lexnova)

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: