Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utredning ska kartlägga samhällsviktiga varor och tjänster från industrin

Nyheter
Publicerad: 2022-06-10 08:28
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Regeringen ska ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga vilka varor och tjänster från industrin som har väsentlig betydelse för upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet eller där allvarliga konsekvenser i övrigt riskerar att uppstå om varan eller tjänsten inte tillgängliggörs.

En särskild utredare ska kartlägga vilka varor och tjänster i Sverige som har väsentlig betydelse för upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet eller där allvarliga konsekvenser i övrigt riskerar att uppstå om varan eller tjänsten inte tillgängliggörs.

Tillfälligt tillstånd enligt miljöbalken

Utredaren ska även lämna författningsförslag på hur regeringen kan ges möjlighet att besluta om tillfälligt tillstånd enligt miljöbalken för samhällsviktig verksamhet när sådan verksamhet är tidskritisk för att tillgodose väsentliga allmänna intressen.

– Näringslivet har en avgörande roll för att Sverige ska kunna motstå och hantera allvarliga fredstida krissituationer. En långsiktig samverkan mellan offentliga och privata aktörer är mycket viktig för Sveriges beredskap, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Allvarliga kriser

Utredningen omfattar bland annat kartläggning av varor och tjänster från industrin som är nödvändiga för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet eller där allvarliga konsekvenser i övrigt för till exempel bostadsbyggande, byggnation av infrastruktur, arbetsmarknad eller Sveriges ekonomi riskerar att uppstå om varan eller tjänsten inte tillgängliggörs.


Dela sidan:
Skriv ut: