Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utredare tog mammans parti i vårdnadstvist – får allvarlig JO-kritik

Nyheter
Publicerad: 2020-06-29 09:28
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Socialtjänstens utredare uppfyllde inte de grundläggande kraven på objektivitet när man tog mammans parti i en vårdnadsutredning – trots att föräldrarna lämnat motstridiga uppgifter om det hot och våld som pappan påståddes ha utsatt mamman för.
Det konstaterar JO som nu riktar allvarlig kritik mot socialtjänsten.

Föräldrarna hade två gemensamma barn och inledde under 2017 en vårdnadstvist i Skara tingsrätt.
Under handläggningen av målet begärde tingsrätten att Skara kommun skulle
genomföra en vårdnads-, boende- och umgängesutredning, vilken genomfördes av två tjänstemän inom socialtjänsten i Lidköpings kommun.

Utredarna föreslog att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnen och uttalade, bland annat, att det framkommit att hon ”utsatts för verbalt, sexuellt och
psykiskt våld” samt att våldet bedöms som ”allvarligt” och mammans uppgifter ”bedöms som trovärdiga”.

Pappan inkom senare med en JO-anmälan där han klagade på socialtjänsten i Lidköpings kommun och anförde, bland annat, att han i vårdnadsutredningen hade utmålats som kriminell trots att han aldrig har dömts för brott och trots att han vid samtal under utredningen hade förnekat att han utsatt mamman för våld eller uttalat hot mot henne.

”Uppenbart att utredarna utgått från mammans uppgifter”

Nu konstaterar JO att socialtjänstens utredare, trots motstridiga uppgifter om våld och hot, författat delar av sitt beslut på ”ett sådant sätt som kan uppfattas att de hade funnit det klarlagt att (pappan) hade utsatt (mamman) för hot och våld”.
Enligt JO är det ”uppenbart” att utredarna utgått från mammans uppgifter trots att det inte finns någon närmare förklaring till varför de valde att fästa tilltro till hennes uppgifter framför pappans.

Inte heller framgår det, enligt JO, att utredarna fört något resonemang om hur de skulle värdera de motstridiga uppgifterna från mamman och pappan, något som även tingsrätten reagerade på.
Även om nämnden, i sitt remissvar, medgett att det funnits vissa brister i
utredningen noterar JO att nämnden dock ”inte verkar se särskilt allvarligt på saken utan förefaller närmast anse att det är fråga om enskilda olyckliga formuleringar”.

Enligt JO:s mening är det ”anmärkningsvärt att utredarna, utan någon närmare analys eller redogörelse för hur de bedömde de motstridiga uppgifterna, utgick ifrån (mammans) uppgifter om våld och hot – särskilt eftersom de uppgifterna hade stor betydelse för utredningens slutsatser”.

Får allvarlig kritik

Sammantaget konstaterar JO att utredarnas uppgifter om våld och hot är svåra att uppfatta på annat sätt än som ett ställningstagande från mamma. Således har JO ”stor förståelse” för pappans ifrågasättande av nämndens objektivitet.

Utredningen har inte uppfyllt de grundläggande kraven på objektivitet och nämnden får nu allvarlig kritik för sitt agerande.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.