Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Utred sexköp som våldtäkt – antag att hallicken höll en pistol mot sexsäljarens huvud…”

Debatt
Publicerad: 2015-02-23 11:51

DEBATT – av Börje Carlsson, f d kriminalpolis

 

Att förbjuda sexförsäljning är lika verkningslöst som att förbjuda kvinnor att bli våldtäktsoffer. Sexköpslagen har under de år den funnits inte satt några djupare spår. De sista åren har det handlat om cirka 500-700 anmälningar om året – varav bara ett fåtal gått till åtal.

Inte i något fall har det utdömts frihetsstraff för köparen trots att det ingår ett års fängelse i straffskalan. De böter som döms ut blir för köparen bara en extrakostnad som han/hon inte kalkylerat med och när kostnaden är betald är allt grönt och ogjort igen.

Jag kan inte förstå varför det bara ingår ett års fängelse för brottet sexköp eftersom det många gånger handlar om våldtäkt.

Våldtäkt är ett av de allvarligaste sexualbrotten. Den som med våld eller hot tvingar en annan person till en sexuell handling som är allvarligt kränkande döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. Straffet för grov våldtäkt är fängelse i lägst fyra och högst tio år.

Den sexuella handlingen kan vara samlag men också andra sexuella handlingar som på grund av tvång eller andra omständigheter är allvarligt kränkande kan leda till att en person döms för våldtäkt. Den som utnyttjar någon som sover, är medvetslös, berusad eller påverkad av annan drog, psykiskt störd, sjuk eller på annat sätt befinner sig i en särskilt utsatt sitaution döms också för våldtäkt.

I stort sett inga kvinnor (det handlar ju oftast om kvinnor/flickor men även män och ynglingar kan förekomma) säljer sin kropp för sitt höga nöjes skull utan oftast är de tvingade av omständigheter eller av någon annan att göra detta. Med detta följer att varje anmälan om sexköp borde utredas som en våldtäktsanmälan.

Visserligen är det inte sexköparen som utför det våld som krävs men i bakgrunden finns ett hot från någon mot kvinnan – om hon inte gör det som hon ska.

De kvinnor och småflickor som tas hit och tvingas att sälja sex måste ses som offer där någon med våld eller hot tvingar dem att sälja sex. Den fråga som då blir intressant är om det är rimligt att hotet och våldet måste vara utfört av själva förövaren – alltså sexköparen – för att det ska handla om våldtäkt.

Så här ser jag på saken: Tvingas en kvinna/flicka ut på gatan under hot om våld för att sälja sex så utnyttjar sexköparen detta våld eller hot för att kunna begå sitt brott. Hallicken hotar och utövar våld medan köparen blir den som utnyttjar våldet och våldtar.

Antag att hallicken skulle finnas med vid sexköpet och hålla en pistol mot sexsäljarens huvud för att denna skall ställa upp på köparens vilja till sex – ja, då hade det onekligen varit enklare att styrka våldtäkt eller till och med grov våldtäkt.

Nu finns hallicken inte med på plats men han finns i den nära omgivningen och för säljaren är hotet om våld konkret och överhängande.

Om sexköpet utreds som våldtäkt och det kan styrkas att kvinnan är ett offer för trafficking så borde köparens straff bli betydande – i varje fall om det kan visas att han kände till detta eller var likgiltig inför det. Detta borde alltså vägas in i den lagstiftning som finns på området.

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut:
Taggar: