Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utmätning av Rolex som hittats i bil blir fråga för HD

Nyheter
Publicerad: 2023-02-27 10:15

Vem hade egentligen den utmätta Rolexklockan som påträffades i en bil i sin besittning? Det blir en fråga som Högsta domstolen ska svara på, enligt ett nytt prövningstillstånd.
En kvinna har gjort anspråk på klockan, men enligt tingsrätten och hovrätten har det varit korrekt att utmäta den för mannens skulder till det allmänna.

Det var under sommaren 2021 som Kronofogdemyndigheten beslutade om utmätning mot en man på grund av en skuld på drygt 70 000 kronor bestående i obetalda skatter, böter och avgifter till brottsofferfonden.

Utmätningen verkställdes med stöd av 4 kap. 18 § utsökningsbalken och avsåg ”egendom i gäldenärens besittning”. I lagtexten framgår att gäldenären anses vara ägare till lös egendom som han eller hon har i sin besittning, så länge det inte framgår att egendomen tillhör någon annan.

Rolex värd 50 000 kronor

Utmätningsbeslutet avsåg sammanlagt drygt 9 000 kronor i kontanter som påträffats hos mannen – men framför allt ett armbandsur av modellen Rolex Oyster Perpetual Datajust som uppskattades vara värd 50 000 kronor och som påträffats i en bil.

Utmätningsbeslutet överklagades av en kvinna om gjorde gällande att klockan i själva verket tillhörde henne. Kvinnan säger sig ha köpt armbandsuret i butik och ha betalat nästan 130 000 kronor för det. Hon har också åberopat kvitton, kontoutdrag och garantikort och säger sig aldrig ha överlåtit klockan. 

Anledningen till att klockan funnits i bilen är att kvinnan varit och badat och åkt båt med ägaren till det bolag som i sin tur äger bilen som beslaget gjorts i. Kvinnan har varit rädd om klockan och har därför lämnat den i bilens mittkonsol – och bilen har därefter disponerats av den utmätte mannen, som varit praktikant vid bolaget. Kvinnan har också invänt att klockan aldrig befunnit sig i mannens besittning och att hon har försökt få tillbaka den allt sedan beslaget genomfördes.

HD prövar

Nacka tingsrätt lämnade dock överklagandet utan bifall. Även om kvinnan enligt egen uppgift i ett tidigare skede gjort anspråk på klockan och även om klockan i och för sig kunde vara av unisexmodell fanns det inte tillräckliga skäl för att ändra beslutet, menade tingsrätten.

Svea hovrätt anslöt sig senare helt till tingsrättens bedömning och avslog kvinnans överklagande dit utan ändringar eller tillägg.

Kvinnan överklagade på nytt och får nu prövningstillstånd i Högsta domstolen. Den fråga som ska prövas i målet är om klockan ska anses ha varit i gäldenärens besittning, skriver HD på sin hemsida. (Blendow Lexnova)

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: