Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Uthängningar, hämndporr och hot – brott på internet lika allvarliga som på fysiska platser”

Debatt
Publicerad: 2017-11-28 09:55

DEBATT – av Beatrice Ask (M), ordförande Konstitutionsutskottet och Marta Obminska (M), ledamot Konstitutionsutskottet

 

Internet öppnar upp för nya typer av brott där lagstiftningen har svårt att hänga med. De nya lagändringarna för att stärka skyddet för personlig integritet är därför både nödvändiga och efterlängtade. Men vi får inte nöja oss, tekniken är här för att stanna.

Vi har idag ett växande problem med hot och trakasserier på internet där många av dem som drabbas är ungdomar.

Facebookvåldtäkten och Instagramupploppet är bara två exempel som belyser vår tids nya brottslighet.

Genom sociala medier kan bilder, filmer och annan information snabbt få en enorm spridning och dessutom finnas kvar under lång tid.

Att bli uthängd på internet kan innebära en stor psykisk påfrestning för den som utsätts. Vi måste tydligare markera att brott som begås på internet är lika allvarliga som brott som förekommer på fysiska platser.

Det är uppenbart att vår lagstiftning på detta område har kommit på efterkälken.

Det var mot denna bakgrund som Alliansregeringen år 2014 tillsatte en utredning för att se över hur lagstiftningen skulle kunna moderniseras för att stärka skyddet för den personliga integriteten. Nyligen kunde vi äntligen besluta om den nya lagstiftningen i riksdagen.

Lagändringarna i brottsbalken innebär bland annat att:

  • Ett nytt brott, olaga integritetsintrång, införs: Det nya brottet Olaga integritetsintrång innebär att någon gör intrång i ens annans privatliv genom att exempelvis sprida bild på eller annan uppgift om någons sexualliv eller hälsotillstånd. Det kan röra sig om hämndporr, nakenbilder eller andra uppgifter med ett integritetskränkande innehåll som sprids utan samtycke, som nu kriminaliseras.
  • Bestämmelser om olaga hot, ofredande och förolämpning moderniseras: Det straffrättsliga området utvidgas så det bland annat blir straffbart att hota med flera typer av brottsliga gärningar är tidigare. Nu ska det också kunna vara olaga hot att hota om att sprida nakenbilder på någon annan eller andra känsliga uppgifter.
  • Större hänsyn till spridningen: Vid bedömningen om ett förtalsbrott är grovt ska det i större utsträckning tas hänsyn till om syftet med spridningen var att många skulle kunna ta del av det. Exempelvis om bilden eller uppgiften spridits på hemsidor eller medier som har många besökare. Eller om spridningen skett så att närstående fått del av uppgifterna eller om det spridits så att det är lätt att identifiera den utpekade.

De nya lagändringarna för att stärka skyddet för personlig integritet är både nödvändiga och efterlängtade. Integritetsskyddet har allt för länge, varit allt för svagt.

Det måste stå klart för var och en att samma regler gäller på internet som på andra platser i samhället.

Lagstiftningen har svårt att hänga med när samhällets beroende av internet öppnar upp för nya typer av brott. Den nya lagstiftningen är ett steg i rätt riktning men vi måste också uppvärdera vår syn på den personliga integriteten.

Vi får inte nöja oss, tekniken är här för att stanna.

 

 


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se