Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utesluten advokat nekas vara privat försvarare i brottmål

Nyheter
Publicerad: 2023-11-20 13:54
Foto: Paul Wennerholm / TT /

Svea hovrätt fastställer Södertörns tingsrätts beslut att stoppa en utesluten advokat från att ta uppdrag som privat försvarare i ett brottmål.
Båda domstolarna pekar på den uteslutna advokatens omfattande misskötsamhet och bedömer att han skulle kunna äventyra möjligheterna till ett effektivt och rättssäkert försvar för klintens räkning.

I början av förra året uteslöts juristen ur Advokatsamfundet. I sitt beslut konstaterade disciplinnämnden bland annat att hans verksamhet kommit att ”allvarligt äventyra advokatens kärnvärden”. Juristen överklagade beslutet till Högsta domstolen – som gick på nämndens linje och fastställde uteslutningen.

Sedan dess har han, enligt egna uppgifter, åtagit sig uppdrag som ombud och privat försvarare vid olika domstolar – och tidigare i höstas anmälde han sig som privat försvarare för en man som åtalats för tre fall av misshandel vid Södertörns tingsrätt. Detta i ett mål där juristen tidigare varit förordnad som offentlig försvarare åt en annan person vars förundersökning nu lagts ned och saknar samband med aktuellt åtal.

Hans brister bör få ”stort genomslag”

Södertörns tingsrätt valde att avvisa juristen som ombud och privat försvarare i målet. Domstolen hänvisade till redlighetskravet i rättegångsbalken och framhöll att juristens konstaterade brister som advokat bör få ”stort genomslag” vid bedömningen om han är lämplig som försvarare.

Tingsrätten konstaterade att det måste betraktas som synnerligen allvarligt att han allvarligt äventyrat advokatens kärnvärden och framhöll att ”i stort sett alla de brister som (juristen) har uppvisat som advokat har gått ut över eller varit ägnade att gå ut över den part som han har företrätt”. Enligt tingsrätten har domstolen också en skyldighet att ingripa när rätten till ett effektivt försvar äventyras för den åtalade.

Enligt tingsrätten är juristen inte lämplig att vara försvarare då detta äventyrar möjligheterna till ett effektivt och rättssäkert försvar – även om brottsmisstankarna är av mindre allvarligt slag.

Hovrätten går på tingsrättens linje

Beslutet överklagades av juristen till hovrätten – som nu fastslår tingsrättens beslut. Han anförde att hans kompetens inom ramen för brottmål aldrig ifrågasatts och pekade på att målet som sådant är av icke komplicerad art. Dessutom är det endast en huvudförhandling som återstår, varför han ifrågasätter på vilket sätt han skulle äventyra möjligheterna till ett effektivt och rättssäkert försvar.

Hovrätten delar dock tingsrättens bedömning och konstaterar att omfattningen av hans misskötsamhet och den korta tid som gått sedan uteslutningen medför att han nu inte ska få uppträda som ombud och försvarare i målet.

Redan kund?

För dig som prenumererar

Bli Plus-kund idag för att ladda ner filen/filerna

tingsrättensförsvararbeslut
hovrättenuteslutenadvokat
Köp här

Tre månader 69 kr/månad, därefter 99 kr per månad. Ingen bindningstid.


Dela sidan:
Skriv ut: