Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utbredd utsatthet för brott bland landets niondeklassare

Nyheter
Publicerad: 2021-02-22 13:22
Genrebild Foto: Wojtek Radwanski / TT /

Nära hälften av alla niondeklassare uppgav sig ha utsatt för för misshandel, hot, rån, sexualbrott eller stöldbrott under 2019.
Samtidigt uppger var tredje person mellan 16-24 år att de känner sig så otrygga i det egna bostadsområdet att de inte vågar gå ut ensamma på kvällarna.
Det visar en färsk analys från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Barnombudsmannen.

Analysen bygger på Brottsförebyggande rådets statistik under åren 2015-2020 och syftar till att belysa barn- och ungas utsatthet.

Under förra året uppgav 33 procent av personerna mellan 16-24 år att de känner sig otrygga när de går ut själva i sitt egna bostadsområde på kvällarna, alternativt helt avstår att gå ut. Här finns också, enligt analysen, en ”tydlig skillnad mellan tjejer och killar som inte tycks minska över tid”.
År 2020 var det en betydligt större andel tjejer än killar som kände sig otrygga i det egna bostadsområdet när de gick ut ensamma på kvällen, 44 respektive 20 procent. En skillnad som varit framträdande i samtliga undersökningar mellan 2017-2020.

– Att utsättas för brott kan få förödande konsekvenser för den som drabbas. Rädslan kan göra att unga börjar begränsa sin tillvaro och undvika olika sammanhang, att deras levnadsvillkor försämras. Det är ett samhällsproblem som kräver ett samlat grepp från myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF i ett pressmeddelande.

”Alla barn har rätt att skyddas mot alla former av våld”

Samtidigt som 48 procent av alla elever i årskurs 9 uppger att de under 2019 utsatts för misshandel, hot, rån, sexualbrott eller stöldbrott uppgav 4 procent även att de utsatts för grövre våld vid något tillfälle.

Skillnaden mellan killar och tjejer är, enligt analysen, tydligast vid utsatthet för sexualbrott där 9 procent av tjejerna i nionde klass uppger sig ha utsatts för sexualbrott vid något tillfälle under de senaste tolv månaderna och där samma siffra bland killarna är 6 procent.

– Enligt barnkonventionen har alla barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp. Trots det vet vi att barn utsätts för våld varje dag – i hemmet, i skolan, på institution och i närmiljön. Det är oacceptabelt! Konkreta och evidensbaserade åtgärder måste tas fram på nationell, kommunal och regional nivå för att stoppa våld och övergrepp mot barn, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman.


Dela sidan:
Skriv ut: