Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Undersökning: 6 av 10 poliser anser att de är underbemannade

Nyheter
Publicerad: 2022-06-07 10:16
Genrebild. Foto: Claudio Bresciani / TT /

Drygt 6 av 10 poliser anser att de sällan eller aldrig har tillräckligt med bemanning för att klara verksamhetskraven och 74 procent uppger att arbetsbelastningen har varit hög det senaste året. Det visar en ny undersökning från Polisförbundet som släpps idag.

Sverige lider fortfarande av polisbrist och även om polistätheten har ökat är den fortfarande allt för låg. Det framgår av den medlemsundersökning Polisförbundet gjort via Novus, med 2 027 svarande medlemmar.

Det finns 205 poliser per 100 000 invånare 2021 jämfört mot toppåret 2010 med 216 poliser per 100 000 invånare.

Enligt rapporten påverkar polisbristen arbetsbelastningen och den psykosociala arbetsmiljön för poliserna. Den påverkar även Polismyndighetens förmåga att fullt ut leverera i alla delar av sitt samhällsuppdrag.

− Jag känner en oro över den press som polisbristen sätter på svensk polis. Många sliter hårt och arbetar övertid men upplever ändå att de inte räcker till. Dessutom känner man att man inte är rätt värderad för det arbete man genomför, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Varannan polis tycker arbetsbelastningen har ökat

3 av 4 (74 procent) anger att arbetsbelastningen är hög eller till och med mycket hög. Drygt varannan polis (55 procent) upplever att den har ökat det senaste året. Det här påverkar polisernas psykosociala arbetsmiljö negativt. 72 procent uppger att följden av att det sällan eller aldrig finns tillräckligt med personal på avdelningen ger en känsla av otillräcklighet.

Polisbristen sätter också poliserna i riskfyllda situationer. Nästan var fjärde polis (23 procent) har varit tvungna att klara sig själva i kritiska situationer utan tillgång till polisförstärkning. Den vanligaste situationen är när man ingått i en patrull och andra patruller varit för långt bort eller på andra uppdrag.

− För att komma tillrätta med polisbristen och polisernas höga arbetsbelastning måste vi se fortsatta satsningar på polislönerna, fler poliser och att vi får poliser med en gedigen utbildning. Dessutom måste tiden för administration minimeras så att den polisiära kompetensen används där den verkligen behövs, säger Lena Nitz.

44 procent söker nya jobb

Sedan regeringen 2017 beslutade om målet med 10 000 fler polisanställda till år 2024 har poliskåren vuxit med nästan 1 500 poliser (slutet av 2021). Polisförbundet noterar att tillväxten går långsamt och trots stora rekryteringsinsatser står många utbildningsplatser tomma och poliser lämnar yrket i förtid.

Polisbrist och arbetsbörda avspeglas i bristande motivation att stanna i yrket. 44 procent av de svarande anger att de aktivt gör något för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten.

Även om många vill se fler poliser är högre lön den enskilt viktigaste faktorn (64 procent) för polisers vilja att stanna i yrket. Ställda inför de fyra viktigaste faktorerna för att stanna i yrket valde 86 procent svarsalternativet högre lön, följt av fler poliser, bättre arbetstider och minskad arbetsbörda. Endast fem procent har svarat att inget behöver förbättras för att få dem att stanna kvar.

Under förra året lämnade 326 poliser arbetet i förtid. Totalt slutade 762 poliser, vilket är 137 fler än året innan. Under 2021 återrekryterades 138 poliser, vilket är 37 färre än år 2020.


Dela sidan:
Skriv ut: