Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Undersökning: 6 av 10 advokater vill se hårdare straff för etikbrott

Nyheter
Publicerad: 2021-05-03 14:06
Illustrationsbild Foto: Henrik Montgomery

Drygt 65 procent av advokaterna vill se skärpta sanktioner mot kollegor som bryter mot god advokatsed, det framgår av Dagens Juridiks och Legally Yours undersökning ”Advokaternas advokat”.

Dagens Juridik har frågat Sveriges advokater om följderna för kollegor som bryter mot god advokatsed bör bli hårdare. Av de drygt 1 100 svarande advokaterna uppgav drygt 65 procent att de anser att sanktionerna bör bli tuffare.

”Advokater som bryter mot god advokatsed är att jämföra 100-meters lopp där konkurrenterna dopat sig. Det går inte att konkurrera med sånt. Det ska dock påpekas att det drabbar kåren och tilltron till den negativt, vilket kommer leda till att advokater tappar i trovärdighet”, uppger en av deltagarna i undersökningen.

”Vissa advokater gör affär på att utmana regelverket och samfundet. För att bibehålla trovärdigheten med ett eget skråsystem måste samfundets sanktioner skärpas väsentligt”, uppger en annan.

Efterlyser ökad differentiering bland påföljderna

En stor andel av de svarande advokaterna efterlyser inte enbart tuffare sanktioner mot etikbrott, utan vill även se en mer differentierad straffskala. En vanlig åsikt bland advokaterna är att samma påföljd för två helt olika brott mot advokatseden framstår som märkligt.

Flertalet advokater lyfter också frågan om tidsbegränsade avstängningar från samfundet istället för, som idag, uteslutning på obestämd tid.

”Vi har lämpliga åtgärder. Däremot tycker jag att samfundet ska begränsa bedömningen av saklig och korrekt till relevanta saker och fokusera mer på de disciplinärenden som är allvarliga och där advokater begår brott. Möjligen kan man gradindela påföljden erinran för att markera mer eller mindre allvarliga brott mot god advokatsed så att det inte blir så stötande att en advokat som gör ett förhållandevis bagatellartat fel inte får samma påföljd som en advokat som närmar sig den övre gränsen av en erinran”.

”Både ja och nej. Jag anser att det behövs större differentiering vad gäller påföljder. Högre straffavgift är på gång, vilket är bra. Uppskattar inte det rådande debattklimatet. Jag tror flera av de senast uppmärksammade fallen kommer resultera i uteslutning”.

Många vill se höjd straffavgift

Advokatsamfundet har tidigare i år meddelat att man tillsatt en utredning som tittar på möjligheten att höja den högsta straffavgiften, som i dagsläget ligger på 50 000 kronor. Även detta är något som efterfrågas av flertalet advokater i undersökningen.

”Höj straffavgift alternativt sätt den i proportion till den enskilde advokatens bolags/firmas omsättning. Måste framstå som kännbar. Tröskeleffekterna i och med uteslutning blir annars för höga. Uteslutning borde föregås av en betydligt högre straffavgift som är av symboliskt värde och om möjligt verkar i avskräckande riktning. För samhället måste det framstå som att påföljden motsvarar den etiska överträdelse som advokaten begått. Om brott mot tystnadsplikt eller till exempel restriktioner så borde det rimligen rendera i betydligt allvarligare sanktioner än idag. En existentiell fråga för advokatkåren och dess förtroende bland samhällsmedborgarnas”.

”Straffavgiften borde höjas och man borde titta på möjligheten att införa tillfälliga, tidsbegränsade avstängningar av advokater som en särskild påföljd. I dagsläget finns ett enormt glapp mellan den hårdaste påföljden (uteslutning, vilket i praktiken oftast innebär ett permanent yrkesförbud) och den näst hårdaste (varning med straffavgift 50,000 kr, vilket egentligen inte alls är särskilt betungande för de flesta advokater). I många fall med allvarlig misskötsamhet hade det varit rimligt med en påföljd som ligger någonstans mellan dessa två”.

Ta tillbaka femårsregeln

En rad svarande advokater anser också att Advokatsamfundet gjorde fel när man tog bort den så kallade ”femårsregeln” och möjliggjorde för biträdande jurister att bli advokater redan efter tre år i yrket.

”Vissa advokaters agerande under senaste tiden är under all kritik. Vi borde ha 5-års krav igen”.

”Bland annat bör 5-års regeln återinföras för inträdde i samfundet. Tre år är alltför kort tid för att bedöma en persons lämplighet”.

Läs också:

Han är försvararen kollegorna helst vill anlita

Hon är Advokaternas affärsadvokat


Dela sidan:
Skriv ut: