Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tvist om gravskändad skalle avgjord i hovrätten

Nyheter
Publicerad: 2019-09-26 13:11
Genrebild Foto: Cristobal Herrera/AP

Har en person som köper en skalle från en skändad grav rätt att föra talan med säljaren i en domstolsprocess?
Göteborgs tingsrätt ansåg inte det – men hovrätten tvingade fram en prövning och nu har köparen fått rätt till återbetalning av 22 700 kronor som skallen kostade.

Våren 2018 kom en 40-årig man från Uppsala överens med 36-åring från Göteborg om att han skulle köpa en skalle av göteborgaren för 22 700 kronor. Köparen hävdar dock att han aldrig fick någon vara levererad och har krävt att få tillbaka pengarna.

”Stred mot god sed”

Köparen vände sig till Kronofogden och ansökte om betalningsföreläggande mot säljaren som framhärdade i att han levererat skallen enligt avtal. Målet överlämnades till Göteborgs tingsrätt som dock den 21 september 2018 beslutade att avvisa målet eftersom tingsrätten ansåg att det var uppenbart att avtalets innehåll var av otillbörlig karaktär. Avtalet var därmed ogiltigt och saknade rättsverkan eftersom det stred mot god sed att sälja gravskändade skallar.

”En avliden ska behandlas med respekt”

Tingsrätten motiverade beslutet på följande sätt: ”En prövning av [köparens] anspråk skulle innebära att rättsordningen medverkar till att en del av en avlidens kropp betraktas som en vara vilken kan köpas eller säljas. En sådan ordning kan inte anses förenlig med att en avliden ska behandlas med tillbörlig respekt och vördnad. Att det skulle vara fråga om ett dekorativt antikt objekt som tillmäts betydande ekonomiskt värde och att fara inte föreligger för annan person eller egendom rättfärdigar inte en sådan handel.

Ska få sin sak prövad

Hovrätten för Västra Sverige meddelade emellertid prövningstillstånd och tvingade fram en prövning i tingsrätten. Enligt hovrätten stod det inte klart att det avtal som tvisten gäller skulle vara sådant att det inte kan sanktioneras av rättsordningen. Köparens talan går dessutom ut på att avtalet ska gå åter, vilket under alla förhållanden talar för att han ska kunna få sin sak prövad.

Kom från gravskändning

Nu har tingsrätten avgjort frågan huruvida säljaren av skallen uppfyllt sin del av avtalet genom att skicka varan till köparen. Om tingsrätten kommer fram till att så har skett ska tingsrätten pröva om varan avviker från vad som avtalats mellan parterna genom att kraniet kom från en gravskändning utan säljarens vetskap och om avvikelsen i så fall är av väsentlig betydelse.

När det gäller leveransen försökte parterna inledningvis reda ut om köparens kusin, som bor i Lerum, skulle kunna agera mellanhand och ta emot objektet då posten kan vara hårdhänt i sin hantering. Köparen uppgav dock att parterna till slut  avtalade om att säljaren skulle skicka paketet spårbart och försäkrat medan säljaren själv uppgett att han inte minns om hur han skulle skicka det men att han alltid skickar spårbart och är hundra procent säker på att han gjorde det även denna gång samt att det då ingår försäkring.

”Van att handla med kranier”

Säljaren som är van att handla med kranier har under sanningsförsäkran berättat att han lämnade in paketet med skallen till ett postombud på Coop Eriksberg samt att han därefter inte vet vad som hänt med det. Han har dock inte kunnat visa upp ett inlämningskvitto eller spårningsnummer trots att sådant bör ha funnits om paketet skickats på det sätt som parterna avtalat. Han har uppgett att han inte har några sådana uppgifter eftersom hans plånbok blivit stulen några dagar efter det att han skickade paketet samt att inlämningskvittot låg i denna.

Ska ersätta köparen

Sammantaget finner tingsrätten att den bevisning som säljaren lagt fram, mot köparens bevisning, inte är tillräcklig för att det ska vara styrkt att säljaren skickat paketet i enlighet med parternas överenskommelse, det vill säga säljaren har inte bevisat att han avlämnat varan. Genom att inte avlämna varan har säljaren brutit mot parternas avtal varför köparen har haft rätt att häva köpet. Köparen tilldöms 22 700 kronor i ersättning.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se