Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Två företrädare för skola åtalade för ekobrott

Nyheter
Publicerad: 2021-09-27 12:43

En man i 55-års åldern och en kvinna i 40-årsåldern, med nära kopplingar till Römosseskolan i Göteborg, åtalas i dag för grova bokföringsbrott.

Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har idag väckt åtal mot två företrädare för en förening med nära kopplingar till den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. En av de åtalade, den 55-årige mannen, är en före detta skolledare och riksdagspolitiker.

Åsidosatt bokföringsskyldigheten

55-åringen är faktisk företrädare för Primus Utbildning eller den som handhaft bokföringen för föreningen, som tidigare drev Primusskolan i Göteborg som 55-åringen nu företräder. En 40-åring kvinna som också är åtalad är ordförande i styrelsen.

Av stämningsansökan framgår det att mannen och kvinnan har, var för sig eller tillsammans och i samförstånd, uppsåtligen eller av oaktsamhet, åsidosatt föreningens bokföringsskyldighet genom att inte bokföra förekommande affärshändelser under perioden 1 juli 2016 till 31 december 2018, däribland ett stort antal inbetalningar om tillhopa 4,4 miljoner kronor respektive utbetalningar om motsvarande belopp. 

– Det handlar om ett stort antal inbetalningar till föreningen om sammanlagt knappt 4,5 miljoner kronor och utbetalningar om ungefär samma belopp som inte är bokförda, säger Henric Fagher, förundersökningsledare och chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Vidare skriver åklagaren i stämningen att kvinnan har i vart fall inte gjort vad som ankommit på henne som ordförande i styrelsen för att tillse att bokföring upprättats. 

Näringsförbud

Åsidosättandet har fått till följd att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas ledning av bokföringen. 

Enligt åklagaren är bokföringsbrotten grova med hänsyn till att bokföring helt saknats, att de rört ett mycket betydande belopp, samt att de utövats systematiskt över tid. 

Åklagaren yrkar att rätten meddelar 55-åringen näringsförbud om fem år eller längre och 40-åringen om tre år eller längre. 

Till grund för yrkandet görs det gällande att 55-åringen faktisk företrädare för Primus Utbildning, och 40-åringen, ordförande i styrelsen, grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldiga till brott enligt åtalet, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt. 

Företagsbot

Vidare yrkar åklagaren att rätten ålägger Primus Utbildning en företagsbot om i vart fall 2 miljoner kronor. 

Åklagaren meddelar samtidigt att det pågår en ytterligare utredning mot mannen och kvinnan rörande andra brottsmisstankar.

”Prognosen är att den förundersökningen ska kunna avslutas med ett åtal senare under hösten. Enligt min uppfattning bör alla brottsmisstankarna prövas inom ramen för en och samma huvudförhandling”, skriver Chefsåklagare Henric Fagher. 


Dela sidan:
Skriv ut: