Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Två döms för insiderbrott – köpte tusentals aktier

Nyheter
Publicerad: 2022-06-03 09:18
Foto Fredrik Persson / SCANPIX / Kod 75906

Ett telefonsamtal om Sernekes affär med Balder. Sedan handlar de båda männen exakt lika mycket aktier vardera i Serneke. Dagen efter får marknaden information om strukturaffären och en emission om 170 miljoner kronor.
Två män döms till villkorlig dom och dagsböter för insiderbrott i byggbolaget Serneke.

Målet rör påstådd insiderhandel i det börsnoterade bolaget Serneke Group och förbjuden rådgivning gällande samma bolags aktier. De förbjudna gärningarna ska ha gjorts den 16 december 2020, eller några dagar dessförinnan, inför att Serneke den 17 december 2020 offentliggjorde ett pressmeddelande om att bolaget säkrat finansiering av Karlatornet i en strukturaffär med Fastighets AB Balder. Samma morgon offentliggjorde även Serneke ett beslut att genomföra en företrädesemission om cirka 170 miljoner kronor. 

Yrkade om fällande dom för insiderbrott – männen nekar

Åklagare Pontus Hamilton har yrkat att männen ska dömas för insiderbrott. Båda männen har förnekat brott med vidgått att de genomfört de aktieköp som ligger till grund för åtalet. De menar helt enkelt att de inte handlat på insiderinformation.

En av männen, en 56-åring, har uppgett att han har handlat med aktier och fastigheter sedan 1997, och investerar i dag främst i tillväxt- och utvecklingsbolag. Han ansåg att det var intressant att investera i Serneke vid tillfället eftersom bolagets aktiekurs hade handlats ned under en längre tid och det började, baserat på olika rykten och spekulationer, framstå som så pass sannolikt att en finansieringslösning för Karlatornet skulle komma. 

Han har uppgett att han inte hade fått information om Serneke från någon med koppling till bolaget när de aktuella köpen gjordes och han bedömde därför inte att han kunde ha tillgång till insiderinformation. 

Telefonsamtalet

Den andre mannen, en 43-åring, har uppgett att han är verksam inom fastighetsbranschen och har ett aktieintresse på hobbynivå. Han grundar sina köp på vad han kan läsa sig till i Dagens industri, Avanza och Facebook med mera. 

Männen känner varandra genom det gemensamma aktieintresset.

Efter ett telefonsamtal handlar de båda männen i Serneke med två timmars mellanrum, dagen innan det positiva pressmeddelandet från Serneke. 

Det är 43-åringen som handlar först. Han säljer först av aktier i ett annat bolag för drygt 400 000 kronor och köper sedan 5 000 aktier i Serneke för ungefär samma belopp. Två timmar efteråt köper alltså även 56-åringen 5 000 aktier i Serneke. Detta sker genom hans mäklare på Swedbank.

Samtalet med mäklaren

Vid kontakten med mäklaren samt vid kontakt med andra banktjänstemän samma dag uttryckte han uppfattningen att det under morgondagen den 17 december 2020 skulle komma positiv information om Karlatornet från Serneke och att det var Balder som skulle gå in i projektet. 

Banken fattade mot bakgrund av 56-åringen uttalanden misstanke om insiderhandel och anmälde transaktionen till Finansinspektionen. 

Senare samma dag lade 56-åringen självständigt en ytterligare order om 500 aktier i Serneke. Detta var första gången han handlade aktier i Serneke. 

Pressmeddelande dagen efter handeln

Efter att Serneke gått ut med pressmeddelandena den 17 december 2020 sålde 43-åringen hela sitt innehav i Serneke och köpte på nytt aktier i det bolag han tidigare hade avyttrat aktier från. Därigenom realiserade han en förlust om cirka 40 000 kronor. Den 17 december 2020 mottog han sms med skärmklipp av Sernekes aktiekurs med bland annat kommentaren att nya insidertips undanbads. 

Tingsrätten konstaterar i domen att det faktum att båda männen handlat i aktien Serneke för första gången, ”eller för den delen något annat byggbolag på börsen”, dagen innan pressmeddelandet och att ”aktieköpen var av stora belopp i relation till deras respektive förmögenheter” samt att aktieköpen föregåtts av ett telefonsamtal mellan dem avseende Serneke utgör ”sammantaget klart besvärande omständigheter för både” männen. 

Utgjorde insiderinformation

Tingsrätten konstaterar även att information om att Serneke skulle offentliggöra ett ingånget avtal med Balder angående Karlatornet utgjorde insiderinformation. 

I diskussionen kring om 56-åringen haft denna insiderinformation hänvisar domstolen till samtalet med mäklaren där mannen uttryckte en klar uppfattning om att information om Karlatornet skulle komma att publiceras under följande dag och att detta kommer att föranleda en högre aktiekurs i Serneke. 

Mannen har i sitt försvar uppgett att han uttryckt sig för självsäkert och att han var av uppfattningen att hans investeringsbeslut baserades på rykten. Han har uppgett att det är en del av hans personlighet att uttrycka sig lite slängigt och det var ett olyckligt sammanträffande att det verkligen kom ett pressmeddelande som överensstämde med hans uttalanden. 

”Tingsrätten bedömer att N.Ns direkta uttalanden ger uttryck för att hans kunskapsläge överensstämde med den preciserade insiderinformationen. Detta tillsammans med hans angelägenhet att aktieköpen skulle genomföras av mäklaren samma dag och det avvikande handelsmönstret samt det nära tidsmässiga samband mellan aktieköpen och att insiderinformationen släpptes innebär att det står utom rimligt tvivel att N.N hade insiderinformationen vid sina aktieköp”, skriver tingsrätten i domen och konstaterar att han därmed har gjort sig skyldig till insiderhandel och att gärningen har begåtts med uppsåt.

Villkorlig dom

När det gäller 43-åringen hänvisar domstolen till att han fått insiderinformationen genom det telefonsamtal han haft med 56-åringen. 43-åringen har uppgivit inför rätten att han vid denna tidpunkt ansåg att Balder var den mest troliga handelspartnern för Serneke angående Karlatornet. Dessa omständigheter talar, enligt tingsrättens uppfattning, för att han haft samma insiderinformation som 56-åringen.

56-åringen döms till villkorlig dom och 70 dagsböter om 1 000 kronor.

43-åringen döms till villkorlig dom och 100 dagsböter om 580 kronor.erneke


Dela sidan:
Skriv ut: