Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tullens beslag av kokain och amfetamin ökade stort 2022

Nyheter
Publicerad: 2023-02-24 12:40
Foto: Tullen

Tullverkets beslag av kokain, amfetamin och tramadol ökade stort under 2022. Samtidigt minskade beslagen av alkohol och tobak. Det visar Tullverkets beslagsstatistik.

Mer än tre gånger så mycket kokain beslagtogs av Tullverket förra året jämfört med 2021. 2022 stoppades 822 kilo jämfört med 261 kilo 2021. Beslagen av amfetamin ökade från 330 kilo till 548 kilo. Även beslagen av tramadol och andra narkotiska läkemedel ökade stort. Samtidigt minskade beslagen av alkohol och tobak. Det visar Tullverkets beslagsstatistik som även finns uppdelad regionalt och lokalt.

– Ska vi lyckas knäcka den grova gängkriminaliteten så är en av de viktigaste insatserna att slå mot narkotikasmugglingen. Narkotikan göder gängen. Dödsskjutningar och sprängningar bottnar ofta i konflikter om narkotikamarknaden. Att stoppa smugglingen av narkotika är vårt viktigaste bidrag i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Beslag av kokain ökar och beslag av cannabis minskar

Enligt Tullverket varierar mängden beslagtagen narkotika mellan olika preparat. Vissa ökade medan andra minskade. Kokain ökade som sagt från 261 kilo till 822 kilo, Amfetamin ökade från 330 kilo till 548 kilo, Heroin ökade från 1 kilo till 8,3 kilo och Cannabis minskade från 3 243 kilo till 2 285 kilo. 

– Även om beslagen av cannabis minskade stoppar vi mycket sett i ett historiskt perspektiv. 2020 och 2021 hade vi hjälp av information från de knäckta brottschattarna i våra utredningar. 2022 hade vi inte lika stor användning av brottschattarna men kunde ändå slå ut 19 kriminella nätverk som ägnade sig åt narkotikasmuggling, säger Per Westberg, chef för Tullverkets kriminalavdelning.

Förra året beslagtogs nästan 997 000 Tramadol-tabletter, jämfört med nästan 726 000 tabletter 2021. Även beslagen av tabletter i kategorin övrig narkotika och narkotiska läkemedel ökade dramatiskt, från drygt 1 076 000 tabletter 2021 till drygt 2 738 000 tabletter 2022.

– Tramadol och flera andra narkotiska läkemedel är starkt beroendeframkallande. Vissa preparat, som oxycodon, ligger bakom opioid-epidemin i USA där tiotusentals människor dött. Den utvecklingen vill vi inte se i Sverige. Att stoppa de här preparaten och annan narkotika är det som driver mig och mina medarbetare att dag ut och dag in göra kontroller vid våra gränser, säger Stefan Granath, chef för Tullverkets kontrollavdelning.

Beslag av alkohol och skjutvapen minskar

Samtidigt som beslagen av narkotika ökade minskade beslagen av alkohol. Förra året beslagtogs drygt 101 000 liter alkoholhaltiga drycker. 2021 beslagtogs mer än dubbelt så mycket, totalt nästan 217 000 liter. Även beslagen av cigaretter minskade från nästan 12 699 000 cigaretter 2021 till nästan 5 580 000 förra året. Minskningen av cigarettbeslag kan till del bero på ändrade transportflöden på grund av Ukrainakriget eftersom mycket smuggelcigaretter tidigare kom från Belarus.

Beslagen av skjutvapen minskade dock mellan 2021 och 2022. Förra året beslagtog Tullverket 64 skarpa skjutvapen, jämfört med 2021 då 85 skarpa skjutvapen beslagtogs. Däremot ökade beslagen av explosiva varor. Totalt beslagtogs nästan 49 000 explosiva varor, framför allt så kallade bangers, förra året. 2021 beslagtogs mindre än hälften så mycket, totalt drygt 22 000.

Samhällsnyttan på högsta nivån hittills

Tullverkets beslag av narkotika och dopningsmedel kan räknas om till samhällsnytta. Det görs enligt en modell som väger in hur mycket samhällets kostnader minskar tack vare att Tullverkets beslag hindrar narkotika och dopningsmedel från att komma ut i samhället. Bland annat handlar det om uteblivna kostnader för vård och sociala insatser. 2021 var den sammanlagda samhällsnyttan över 3,5 miljarder kronor. 2022 ökade samhällsnyttan till 5,1 miljarder. Det är den högsta nivån hittills.

– Vårt uppdrag är att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Beräkningen av samhällsnyttan kan tyckas abstrakt men är ett kvitto på att vårt arbete gör skillnad och 2023 har inletts starkt med stora narkotikabeslag. Bara sedan årsskiftet har vi stoppat över 1,5 ton cannabis, säger Charlotte Svensson.


Dela sidan:
Skriv ut: