Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Trygg Hansa fusioneras med Moderna Försäkringar

Nyheter
Publicerad: 2021-10-14 08:56

Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar bildar ett nytt gemensamt företag under våren 2022 under varumärket Trygg-Hansa.

Trygs förvärv av RSA Insurance Groups verksamhet i Norden, som bland annat inkluderar Trygg-Hansa i Sverige, stod klart i juni tidigare i år. Nu planeras ett samgående mellan Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar, som sedan tidigare är en del av Trygkoncernen.

Starkare konkurrenskraft

Samgåendet väntas vara helt genomfört 2024 och innebär ett nytt gemensamt företag med starkare konkurrenskraft samt förbättrade och utökade produkter och servicelösningar till bolagens kunder.  

– Det nya företaget i Sverige kommer att ha fantastiska möjligheter att skapa någonting riktigt slagkraftigt. Med den samlade kompetensen från Trygg-Hansa, Moderna och Tryg kommer vi att kunna erbjuda våra kunder något ännu bättre än tidigare då vi agerade var och en för sig, säger Trygs koncernchef Morten Hübbe.

– Det är roligt att vi har kommit så långt i arbetet med sammanslagningen av våra bolag. Vi har en styrka i vårt varumärke och med livbojen som grund ser vi fram emot att tillsammans med Moderna addera mer hastighet och större innovationskraft i utvecklingen av Sveriges ledande digitala försäkringsbolag. Vi har mycket nytt och en spännande resa framför oss, säger Trygg-Hansas vd Mats Dahlquist.

Fem affärsområden

Det nya företagets organisation består av åtta enheter varav fem affärsområden: privat, företag, skador, ekonomi, strategi och tre stödjande funktioner: HR, IT och juridik. Företaget kommer att ledas av Mats Dahlquist, nuvarande vd på Trygg-Hansa, med stöd från ledningsgruppen.

Den nya organisationen och ledningsgruppen planeras att träda i kraft våren 2022. Fram till dess kommer respektive företag att fortsätta drivas som idag och utan några förändringar för kunderna.

– Genom samgåendet mellan Moderna och Trygg-Hansa skapar vi en mycket stark aktör där kraftfull utmanaranda förenas med ett av Sveriges mest omtyckta varumärken. Målet med att samlas under ett och samma namn är att öka tydligheten och effektiviteten i vårt erbjudande, vilket kommer att gynna våra kunder, säger Modernas vd Nicklas Larsen.  

Huvudvarumärket

Beslutet att Trygg-Hansa blir huvudvarumärket grundar sig på principen att det starkaste och mest välkända varumärket ska vara huvudvarumärke.

Varumärket Moderna fasas därmed ut på sikt i syfte att etablera en gemensam och stark position i Sverige under ett gemensamt namn: Trygg-Hansa. 

Varumärkena Moderna Djurförsäkringar och Moderna Garanti fasas ut och flyttar in under huvudvarumärket Trygg-Hansa. Nischvarumärkena Atlantica och Bilsport & MC bibehålls i sin nuvarande form.


Dela sidan:
Skriv ut: