Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Trots kvinnornas uppgifter – studiekamrat frias från våldtäktsåtal

Nyheter
Publicerad: 2023-01-23 13:33
Material för att dokumentera, ta prover och säkra spår efter sexuella övergrepp. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT /

Hovrätten friar en 22-årig man som dömts till tre års fängelse för att på en efterfest ha våldtagit en studiekamrat och ofredat en annan sexuellt.
Den ena kvinnans tolkningar av ljud från våldtäkten som hon säger sig ha uppfattat kan enligt hovrätten inte tillmätas någon avgörande betydelse. Två skiljaktiga ledamöter vill ändå bifalla åtalet.

En nu 22-årig man åtalades vid Södertörns tingsrätt för våldtäkt och sexuellt ofredande efter en händelse i Enskede en natt i september 2022. 

22-åringen hade under kvällen varit på fest med studiekamrater från det program på universitetet han läser på. När festen var slut runt midnatt ville han och en kvinnlig kursare fortsätta festa. De åkte därför till kvinnans lägenhet för att ha efterfest och lyckades efter lite övertalning få med sig ytterligare en kvinnlig studiekamrat.

I lägenheten spelade studiekamraterna kort. Den ena kvinnan drack bara vatten, men övriga två drack vin. Framåt tretiden gick de alla och lade sig i kvinnans säng med mannen i mitten. Uppgifterna gick isär kring vad som hänt sedan, men enligt åtalet hade 22-åringen utan samtycke tagit och klämt den ena kvinnan på rumpan innan för kläderna – och penetrerat den andra kvinnans underliv med sina fingrar.

Alltigenom trovärdiga berättelser

Tingsrätten beskrev de båda kvinnorna som alltigenom trovärdiga i sina uppgifter. Kvinnan som våldtäktsåtalet avser hade dessutom kontaktat flera andra personer direkt efter händelsen och berättat om vad 22-åringen gjort – och hade även sökt kuratorshjälp för att bearbeta händelsen. Uppgifterna fick därmed även stöd av den övriga utredningen. 

22-åringens berättelse gav enligt tingsrätten samtidigt intrycket av att ha försökt anpassa sig till kvinnornas uppgifter ”utan att erkänna de mest besvärande detaljerna”. Han hade även tonat ned sitt eget agerande och under huvudförhandlingen förnekat att han penetrerat den enda kvinnans underliv, medan han i polisförhör besvarat samma fråga med orden ”kanske, men bara lite”. 22-åringen hade enligt tingsrätten också ”försökt ge [kvinnan] en betydligt aktivare roll än vad [kvinnorna] berättat genom att påstå att hon tagit på honom och kysst honom, bland annat med tungkyssar”.

Slutsatsen blev att åtalet var styrkt på båda punkter. Minimistraffet för våldtäkt skärptes genom en lagändring i augusti 2022 och är numera tre års fängelse och detta blev också den påföljd som tingsrätten dömde ut. 22-åringen ålades även att betala drygt 215 000 kronor i skadestånd till den våldtagna kvinnan samt drygt 10 000 kronor för det sexuella ofredandet.

Inte blivit helt klarlagt

Svea hovrätt river nu upp domen och ogillar såväl åtalet som kvinnornas skadeståndsanspråk.

Hovrätten delar i och för sig tingsrättens bedömning att de båda kvinnorna har hög trovärdighet – och anser även att det som framkommit avseende sinnestillstånd direkt efter händelsen och de följande dagarna talar starkt för att den kvinna som våldtäktsåtalet avser har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Målsägandenas berättelser innehåller enligt hovrätten samtidigt en del svårförklarliga moment, samtidigt som 22-åringen lämnat en utförlig berättelse som framstår som trovärdig.

Det har inte blivit helt klarlagt i alla delar och inte heller i vilken ordning olika moment ska ha skett. ”Att inte exakt kunna redogöra för förhållandena efter en lång kväll är visserligen inte märkligt i sig men det kan få betydelse vid bedömningen av vad som kan anses vara utrett i målet”, skriver hovrätten. 

Hört vad som hände

Den ena kvinnan har varit tydlig med att hon inte sett någon penetrering, men att hon hört hur mannen fört in fingrar i den andra kvinnans underliv. Hon har samtidigt angett sig vara säker på hur hon hört att 22-åringen kysst kvinnan, men att det framgått av ljudet att kyssarna inte var besvarade. Även om kvinnan befunnit sig mycket nära de båda andra personerna i sängen kan uppgifterna om vad hon hört här inte tillmätas någon avgörande betydelse, menar hovrätten. Det ”borde vara svårt att hänföra ljud till ett exakt handlande”, menar hovrätten – och det går samtidigt inte att utesluta att kvinnans uppgifter i denna del tillsammans med att sängen ska ha skakat eller vibrerat av mannens rörelser ”är ett led i en slutsats som hon dragit”.

Kvinnan har själv uppgett att hon där hon legat i sängen funderat på om hon ”var i vägen”. Hon har alltså gjort sina iakttagelser i tron att det som hände skedde med väninnans samtycke – och detta ger enligt hovrätten närmast stöd för 22-åringens version av händelseförloppet. Det är först i efterhand, efter att mannen lämnat lägenheten, som kvinnan förstått att väninnan inte varit med på det som skedde.

Frias av oenig hovrätt

Den kvinna som våldtäktsåtalet avser har i sin berättelse beskrivit det som att hon använt en strategi där hon låtsats sova och spelat full, eftersom ingen skulle försöka göra något sexuellt med en sådan person. Det framgår här att hon även spelat full inför väninnan och pratat osammanhängande när hon gått upp och försökt hjälpa väninnan att dra ned persiennerna i rummet – samtidigt som mannen lämnat rummet för att gå på toaletten. Varför kvinnan spelat full även då har hon inte kunnat förklara – och det framstår som ”svårförklarligt” att alla tre sedan lagt sig i den säng där de påstådda övergreppen redan ska ha skett. Omständigheterna utesluter inte att en våldtäkt begåtts, men måste beaktas vid bedömningen av kvinnans uppgifter, skriver hovrätten.

Slutsatsen blir här att kvinnans egna uppgifter om den påstådda våldtäkten med den stödbevisning som finns i målet inte kan läggas till grund för bedömningen. Åklagaren har därmed inte förmått styrka åtalet i denna del – och när det gäller det sexuella ofredandet är stödbevisningen inte heller tillräcklig. Åtalet ska därför ogillas på båda punkter, enligt domstolen.

Hovrätten är dock inte enig i sin dom. Ett hovrättsråd och en nämndeman är skiljaktiga och vill fastställa tingsrättens dom. 22-åringen frias alltså med röstetalet 3–2. (Blendow Lexnova)

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: