Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tre flygbolag vinner upphandling om Kammarkollegiets inrikesresor

Nyheter
Publicerad: 2021-04-13 09:05
Foto: Håkon Mosvold Larsen /TT

Kammarkollegiet har valt leverantörer för inrikesresor i Sverige och då för första gången utgått helt från miljökriterier. Fyra anbudsgivare och tre aktörer fick tilldelningsbeslut.

Kammarkollegiet har under 2020 utrett behovet av ett statligt samordnat ramavtal inom området inrikes flygresor och kommit fram till att det finns ett behov av ett statligt ramavtal på området.

En upphandling har annonserats i början av december 2020 och genomförts i början av året 2021. Fyra anbudsgivare inkom med anbud; SAS, Bra Sverige, Air Large European Aviation Projekt och Air Gotland Express.

Sju kriterier

Kammarkollegiet utvärderade sju tilldelningskriterier; Snittålder på flygplansflottan, Systematiskt arbete med biobränsle, Tjänst för biobränsletillval, Källsortering, Förnybara/hållbara engångsartiklar, Elflyg och Elektrobränsle.

Om flygbolaget kammar full pott, det vill säga uppfyller samtliga tilldelningskriterier, får bolaget 100 poäng.

SAS fick en 97 totalpoäng, Bra Sverige fick 93 poäng, Air Large European Aviation Projekt och Air Gotland Express fick 30 poäng vardera.

– Vi är stolta och glada över beskedet att SAS toppar listan. Det är ett resultat av vårt långsiktiga och ambitiösa hållbarhetsarbete, där målet är att reducera utsläppen med 25 procent till 2025. Vi erbjuder resenärer i Sverige en attraktiv tidtabell och ett brett nätverk som är anpassat för våra skandinaviska behov och som vi flyger med marknadens mest bränslesnåla flygplan, säger Karl Sandlund, kommersiell direktör, SAS i ett uttalande.

En anbudsgivare hoppar av

Kammarkollegiet bedömde även att samtliga flygbolag hade tillräcklig ekonomisk, finansiell, teknisk och yrkesmässig kapacitet som krävs.

Efter sista anbudsdagen passerat valde dock Air Gotland Express att meddela Kammarkollegiet att det inlämnade anbudet skulle utgå då ett samgående som involverade flygbolaget genomförts.

Kammarkollegiet beslutade den 25 mars att anta de övriga flygbolagen, SAS, Bra Sverige och Air Large European Aviation Projekt, i upphandlingen av flygresor inrikes.

Det nya avtalet börjar gälla med start den 1 maj 2021 och löper därefter under 12 månader med möjlighet till förlängning med ytterligare 12 månader.


Dela sidan:
Skriv ut: