Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tre av fyra svenskar oroliga för sina personuppgifter – ny nationell rapport från Datainspektionen

Civilrätt
Publicerad: 2019-05-20 09:18
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används, men myndigheter och privata aktörer arbetar alldeles för lite med sitt dataskydd. Det visar Datainspektionens första nationella integritetsrapport.

 

 

– För att Sveriges ambitioner vad gäller digitalisering ska lyckas så måste medborgarna kunna känna digital trygghet. Den här rapporten är en del i vårt arbete med att följa och beskriva utvecklingen när det gäller frågor som rör integritet och dataskydd, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Har sett över första året med GDPR
För ett år sedan trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft i hela Europa.

Därför publicerar nu Datainspektionen sin första så kallade integritetsrapport som undersökt hur arbetet med att implementera det nya regelverket har gått.

Den nationella integritetsrapporten beskriver hur långt företag, myndigheter och andra organisationer kommit i arbetet med att anpassa sina verksamheter till GDPR.

Dataskyddsombuden kritiska
I rapporten kosntaterar Datainspektionen att en stor andel privata och offentliga verksamheter har ”åstadkommit mycket under det första året sedan dataskyddsförordningen började tillämpas”. 

Samtidigt anser endast hälften av de så kallade dataskyddsombuden att deras verksamhet arbetar tillräckligt systematiskt med sitt dataskydd.

Tre av fyra svenskar oroliga
Datainspektionen konstaterar att en stor del av svenskarna känner till dataskyddsförordningen och vet vilka förstärkta rättigheter den innebär för den enskilda.

Samtidigt uppger tre av fyra svenskar att de är oroliga för hur deras personuppgifter används, detta gäller särskilt när det kommer till sociala medier och appar.

Var sjätte tillfrågad person uppger att de har använt någon av rättigheterna som medföljer den nya lagstiftningen. 

– Att så många redan använt någon av de nya rättigheterna visar att det för många är en viktig fråga hur deras personuppgifter används. 

– Vår förhoppning är att rapporten ska ge vägledning i det fortsatta arbetet mot Datainspektionens vision om ett tryggt informationssamhälle där vi tillsammans värnar den personliga integriteten, säger Lena Lindgren Schelin.


Dela sidan:
Skriv ut:


William Eriksson
william.eriksson@blendow.se