Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Trafficking-utsatt kvinna får kvarts miljon i kränkningsersättning

Nyheter
Publicerad: 2020-11-18 11:05
Genrebild Foto: Adam Wrafter / SvD / TT /

Den 18-åriga kvinnan fördes till Sverige för att utnyttjas i sexhandel.
De två män som förde henne hit och tvingade henne till prostitution dömdes att betala 150 000 kronor i skadestånd till henne.
Nu höjer Brottsoffermyndigheten ersättningen till 250 000 kronor eftersom synen på både sexualbrott och människohandel har skärpts.

Kvinnan fördes från Rumänien till Sverige av två män i syfte att exploatera henne för sexuella ändamål.
Hon tvingades under runt tre veckor att sälja sex till olika män vid ett stort antal tillfällen.
Hon utsattes också för såväl hot, förolämpningar och våld av den ena av männen. De båda männen dömdes av Hovrätten för människohandel och att solidariskt betala skadestånd till kvinnan med bland annat 150 000 kronor för kränkning.

– Kvinnan tvingades ta emot flera kunder varje dag. Hon var fullständigt utlämnad till de två männen som utnyttjade henne på ett hänsynslöst sätt, i syfte att exploatera henne så hårt det bara gick för att maximera sin egen ekonomiska vinst, säger Ingela Ackemo, jurist vid Brottsoffermyndigheten.

”Motsvarar inte kränkningen”

Brottsoffermyndigheten skriver i ett pressmeddelande att de inte anser att de tidigare ersättningsnivåerna fullt ut motsvarat den kränkning av såväl den personliga som den sexuella integriteten som offer för människohandel för sexuella ändamål utsätts för.
Enligt myndigheten finns det skäl att höja nivåerna.
Man hänvisar bland annat till att synen på sexualbrott har skärpts och att lagstiftningen har utvecklats mycket under senare år. Därutöver har också det straffrättsliga skyddet mot människohandel stärkts.

Höjd utgångspunkt

I sitt beslut skriver Brottsoffermyndigheten att kränkningsersättning på 200 000 kronor ska vara utgångspunkten vid människohandel för sexuella ändamål där sexuell exploatering förekommit i större omfattning.
Sedan måste det göras en bedömning från fall till fall utifrån omständigheterna, som kan leda till ett både högre och lägre belopp.
Sådana omständigheter kan bland annat vara hur länge brottet har pågått, offrets ålder och utsatthet, förekomst av hot och våld samt omfattningen och intensiteten av antal tillfällen där offret tvingats sälja sin kropp.
I det aktuella ärendet menar myndigheten att kvinnan hade rätt till ersättning med 250 000 kronor.

”Hänsynslöst och cyniskt”

– Människohandel innebär ett hänsynslöst och cyniskt utnyttjande av andra människor och det är angeläget att de utsatta personerna får en kränkningsersättning som motsvarar brottets allvar. Vi hoppas att ersättningen i det här fallet kan bidra till upprättelse för den utsatta kvinnan, säger Åsa Lundmark, chef vid Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.


Dela sidan:
Skriv ut: