Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tonåringar kastade ägg på hus – döms betala 5000 kronor

Nyheter
Publicerad: 2021-01-14 13:49
Genrebild Foto: Johan Nilsson / TT /

Att kasta ägg på privatbostäder är, enligt hovrätten, så kränkande att det ger de drabbade rätt till skadestånd med 5 000 kronor vardera.
Dessutom ska vårdnadshavarna betala skadestånden solidariskt med de dömda tonåringarna.

Skaraborgs tingsrätt dömde fyra tonåringar för att ha ofredat människor genom att kasta ägg på deras hus.  Tingsrätten ansåg att gärningen kunde förväntas kränka målsägandenas frid på ett kännbart sätt. Tingsrättens dom vann laga kraft i den delen.

Solidariskt betalningsansvar

I fråga om skadestånd bestämde tingsrätten att de tilltalade solidariskt med varandra skulle betala 5 000 kronor i skadestånd, i form av kränkningsersättning, till målsägandena. Tingsrätten bestämde även att de tilltalades vårdnadshavare skulle betala skadestånden solidariskt med de tilltalade.

En av de dömda tonåringarna överklagade i skadeståndsdelen tillsammans med sina vårdnadshavare. De begärde att yrkandena om skadestånd skulle avslås.

Fråga om allvarlig kränkning

16-åringen har medgett att han har gjort sig skyldig till ofredande i enlighet med tingsrättens dom i brottmålet. Frågan i hovrätten är alltså om han genom ofredandet har utsatt målsägandena för en så allvarlig kränkning att de har rätt till kränkningsersättning.

Göta hovrätt konstaterar att ”de aktuella brotten har utförts av fyra personer tillsammans och har framförallt utgjort ett angrepp på målsägandenas hemfrid. Hemmet utgör en plats där en person har en befogad rätt att känna sig trygg. Att kasta ägg är dessutom ett agerande som typiskt sett har ett visst förnedrande inslag. Mot den bakgrunden instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att brotten har utgjort en så allvarlig kränkning att [målsägandena] har rätt till ersättning av [den tilltalade] med de belopp som tingsrätten har dömt ut”.

Därmed ska vårdnadshavarna åläggas att solidariskt med 16-åringen betala ersättningen till målsägandena. Tingsrättens dom ska därför fastställas.


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se