Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tog försvararuppdrag trots byråjäv – prickas

Nyheter
Publicerad: 2023-01-09 13:31

En advokat prickas för att ha åtagit sig ett försvararuppdrag i ett brottmål – trots att en tidigare byråkollega försvarat målsäganden i ett annat brottmål.
Enligt Advokatsamfundets disciplinnämnd bröt advokaten mot god advokatsed när han åtog sig försvararuppdraget.

En kvinna vände sig till Advokatsamfundets disciplinnämnd och uppgav att en advokat tagit på sig ett försvararuppdrag i ett brottmål där hon var målsägande – trots att dennes kollega varit hennes försvarare i ett annat brottmål.

Advokatkollegan har nu bytt byrå, men enligt anmälaren hade hennes ärende varit på byrån under lång tid och hon ansåg därför att den nu aktuelle advokaten inte var oberoende i förhållande till motparten.

Återupptog uppdraget för tidigare klient

Advokaten tillbakavisade kritiken i ett yttrande till disciplinnämnden och uppgav att han förordnats som offentlig försvarare för sin klient redan 2012. Varför hans tidigare kollega inte upptäckte något jäv när hon förordnades som försvarare för anmälaren kan han inte svara på. Han är dock tveksam till om jäv hade förelegat då hans klient inte var inblandad i det nya ärendet. Dessutom jobbade kollegan från ett eget kontor 18 mil ifrån honom varför några ”diskussioner angående ärenden på gemensamma kafferaster” inte skett. Han hade alltså inte någon överskottsinformation i ärendet.

Advokaten nekade också till att han skulle ha representerat anmälaren vid något tillfälle. Han uppgav att han aldrig träffat henne över huvud taget – varken i ursprungsärendet eller i det senare ärendet.

Under slutet av 2020 kontaktades han av en journalist som frågade om han kände till att anmälaren var målsäganden i ärendet från 2012. Det var en helt ny uppgift för honom. I samma samtal fick han uppgifter av journalisten som ledde till att han kontaktade sin tidigare klient och åtog sig att se över möjligheterna att lämna in en resningsansökan. I den tidigare processen hade det nämligen inte framkommit att anmälaren ”haft det svårt med sanningen i hela sitt liv”. Vid denna tidpunkt gjorde han ingen jävsprövning. Sannolikt hade han svårt att föreställa sig att han blivit jävig att företräda sin tidigare klient då han inte haft något med anmälaren eller ärendet där denne försvarats av hans tidigare kollega att göra.

Prickas nu

Disciplinnämnden konstaterar nu att advokaten varit förhindrat att återuppta uppdraget för sin tidigare klient mot bakgrund av att hans kollega företrätt anmälaren i ett annat ärende.

Genom att ändå göra det har han brutit mot god advokatsed – och tilldelas därför en erinran.


Dela sidan:
Skriv ut: