Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tjänstemans säkerhetsklass är hemlig – för rikets säkerhets

Nyheter
Publicerad: 2022-11-16 10:04

Uppgifter om vilken säkerhetsklass tjänstemän på riksdagsförvaltningen har placerats i är hemliga med hänvisning till rikets säkerhet.
Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i ett färskt avgörande när man avslår ett överklagande från en privatperson.

En person begärde att få ut uppgifter om vilken säkerhetsklass en anställd vid riksdagsförvaltningen hade placerats i – men fick avslag med motiveringen att ett röjande av den uppgiften påverkade förvaltningens förmåga att bidra till upprätthållandet av rikets säkerhet.

Detta eftersom verksamheten omfattas av totalförsvaret och ett röjande av en sådan uppgift skulle, enligt riksdagsförvaltningen, vålla fara för rikets säkerhet.

HFD ger riksdagsförvaltningen rätt

Beslutet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen – som nu ger riksdagsförvaltningen rätt i sin sekretessbedömning. HFD konstaterar att rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas om det krävs till rikets säkerhet och hänvisar till offentlighets- och sekretesslagens 15:e kapitel.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen omfattas tjänstemannens säkerhetsklass av den aktuella bestämmelsen i OSL:s 15:e kapitel – och överklagandet avslås därför.


Dela sidan:
Skriv ut: