Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tjänsteman får inte överklaga domstolsbeslut – LVU-mål tas om

Nyheter
Publicerad: 2021-09-24 12:36
Genrebild Foto Hasse Holmberg / TT

En socialnämnds beslut att överklaga en förvaltningsrättsdom kan inte delegeras till en tjänsteman.
Det slår HFD fast och återförvisar ett LVU-mål till kammarrätten för förnyad handläggning.

Ordföranden i Social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun beslutade tidigare i år att omhänderta en person med stöd av LVU. Förvaltningsrätten i Linköping kom dock senare att upphäva omhändertagandet.
Efter överklagande av förvaltningsrättens dom beslutade Kammarrätten i
Jönköping att upphäva domen och fastställa nämndens beslut.

Överklagandet till kammarrätten var skrivet och undertecknat av en enhetssamordnare vid nämnden och i detta angavs att nämnden överklagade förvaltningsrättens dom.
Det saknas dock handlingar eller annan dokumentation som styrker att nämnden beslutat att överklaga domen, vilket nu blivit föremål för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.

Målet måste tas om

HFD konstaterar att ett beslut om överklagande av förvaltningsdomstolens avgörande i fråga om omedelbart omhändertagande enligt LVU ”är beslut som rör myndighetsutövning och som är av större vikt”. Vidare medger inte heller kommunallagen att beslutanderätten i sådana fall delegeras till en tjänsteman.

Att överklagandet i detta fall beslutats av en tjänsteman vid nämnden gör att det inte ”utan vidare åtgärder” kan läggas till grund för prövning i sak och mot bakgrund av detta ska kammarrättens beslut undanröjas. Målet ska istället återförvisas till kammarrätten för förnyad handläggning.


Dela sidan:
Skriv ut: