Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tio års fängelse för insmuggling av 200 kilo amfetamin

Nyheter
Publicerad: 2022-09-12 13:03
Amfetamin.

Två män från Nederländerna döms till tio års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling. Smugglade in drygt 200 kilo amfetamin till Sverige.

Två män, medborgare i Nederländerna, döms nu även i hovrätten för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Männen, som sitter häktade, döms till tio års fängelse.

Redan i mitten av juni kom tingsrätten fram till att den utredning som åklagaren presenterat är tillräckligt stark och robust för att kunna slå fast att männen med uppsåt tillsammans och i samförstånd med varandra och andra i bland annat Nederländerna och Sverige, i överlåtelsesyfte olovligen transporterat, smugglat, förvarat/innehaft och överlåtit cirka 116 kilo amfetamin.

Transporterat till kurir i Årsta

De har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra den 6 april 2021 transporterat cirka 116 kilo amfetamin från Nederländerna i lastbil och den 7 april 2021 vid införsel till Sverige underlåtit att anmäla narkotikan till tullbehandling, varigenom de brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. 

De har därefter, den 7 april 2021, transporterat narkotikan från Skåne till Årsta partihallar i Stockholm och där överlämnat narkotikan till annan. 

Enligt domen är brotten synnerligen grova med hänsyn till att det varit fråga om en synnerligen stor mängd narkotika, att brotten begåtts som led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika. 

”Eftersom utredningen klart visat att N.N och X.X huvudsakliga funktion varit att föra in narkotikan i landet för att därefter tämligen omgående överlämna det till annan ska de dömas för synnerligen grov narkotikasmuggling”, skrev tingsrätten. 

Smugglade amfetamin ytterligare en gång

Men detta är inte sista gången männen smugglar narkotika till Sverige. Tingsrätten slår även fast att männen med uppsåt tillsammans och i samförstånd med varandra och andra i Nederländerna och Sverige, i överlåtelsesyfte olovligen transporterat, smugglat, förvarat/innehaft och överlåtit 93,128 kilo amfetamin och 10 kilo 3-CMC. 

De har den 3 maj 2021 transporterat narkotikan från Nederländerna i lastbil och vid införsel till Sverige den 4 maj 2021 underlåtit att anmäla narkotikan till tullbehandling, varigenom de brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. De har därefter, den 4 maj 2021, transporterat narkotikan från Skåne till Årsta partihallar i Stockholm och där överlämnat narkotikan till annan. 

Även för detta brott döms de för synnerligen grov narkotikasmuggling. 

”Utredningen har i och för sig visat att de inte haft någon central eller drivande roll i brottsligheten, men å andra sidan har det rört sig om enorma mängder narkotika som förts in i landet vid två tillfällen. Att N.N och X.X har utnyttjat etablerade distributionskanaler har också medfört att brottsligheten har varit svårupptäckt. Sammantaget finner tingsrätten att den samlade straffvärdet för gärningarna ligger på fängelse i minst 10 år”, framgår det av domen. 

Åklagaren yrkade på högre straff

I hovrätten har åklagaren yrkat att männen även ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott vid två tillfällen och som en följd av detta döma dem till ett längre fängelsestraff än vad tingsrätten har gjort. 

Männen har å sin sida yrkat att hovrätten ska frikänna dem från ansvar för synnerligen grov narkotikasmuggling och avslå åklagarens yrkande om förverkande av en mobiltelefon. De har även yrkat att hovrätten ska sätta ned fängelsestraffets längd. 

Hovrätten anser att det är styrkt att männen gjort sig skyldiga till narkotikasmuggling på det sätt som åklagaren gjort gällande. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att narkotikasmugglingen på grund av den stora mängden narkotika ska bedömas som synnerligen grov. 

Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att straffvärdet för de två gärningarna som var och en av männen ska dömas för vid en sammanvägd bedömning motsvarar tio års fängelse. 

Sammanfattningsvis ska alltså tingsrättens dom fastställas i fråga om skuld, rubricering och påföljd. 

Hovrätten häver dock beslaget av de aktuella mobiltelefonerna eftersom det saknas utredning som styrker att telefonerna använts vid något av gärningstillfällena. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
narkotikasmuggling

Dela sidan:
Skriv ut: