Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tingsrätt förbjöd ljudupptagning – kritiseras av JO

Nyheter
Publicerad: 2023-03-16 13:59
Varbergs tingsrätt

Varbergs tingsrätt kritiseras av Justitieombudsmannen sedan man förbjudit en part att spela in ljud vid muntliga förberedelser.
Enligt JO har det inte framkommit omständigheter som talar för att mannens ljudupptagningar skulle ha stört ordningen – och domstolen tycks inte heller ha gjort någon bedömning kopplad till de specifika situationerna.

JO-anmälan kom från en man som påstod att han förbjudits att spela in ljud under den muntliga förberedelsen som ägt rum i två tvistemål vid Varbergs tingsrätt, där han deltagit i egenskap av styrelseledamot för en bostadsrättsförening.

Anmälan ledde till att JO begärde ut dagboksblad och protokoll från målen. Genom detta kunde JO konstatera att det i vare sig protokoll eller dagboksblad hade antecknats att några beslut om förbud mot ljudupptagning hade dokumenterats.

Saknas stöd för allmänt förbud

I ett färskt beslut slår JO fast att det saknas lagligt stöd för att ”rent allmänt” förbjuda ljudupptagningar vid muntliga förberedelser i tvistemål. JO understryker även att ett beslut om stängda dörrar inte heller innebär en inskränkning i den enskildes rätt att göra en ljudupptagning – även om det i sådana fall kan finnas anledning att även särskilt förbjuda detta.

Enligt JO krävs att ordföranden bedömer att förbudet mot ljudupptagning behövs för att upprätthålla ordningen. Detta behov måste dock ställas mot offentlighetsprincipen och den enskildes intresse av att kunna göra ljudupptagningen. Det innebär att det ”endast i undantagsfall bli aktuellt att fatta ett sådant beslut i förväg”.

I detta ärende anser JO att det inte framkommit omständigheter som talar för att anmälarens ljudupptagningar skulle ha stört ordningen – och domstolen tycks inte heller ha gjort någon bedömning kopplad till de specifika situationerna. Istället verkar tingsrätten ha haft inställningen att det ”rent generellt är olämpligt” med sådana upptagningar vid muntliga förberedelser.

Kritik mot handläggningen

I beslutet riktar JO kritik mot tingsrättens handläggning då tingsrättens förhållningssätt och resonemang riskerat att sätta offentlighetsprincipen ur spel.

JO anser också att ordförandena i målen borde ha gjort sina ställningstaganden tydliga för parterna samt även nedtecknat besluten i protokollen.


Dela sidan:
Skriv ut: