Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tillstånd indraget efter att ha sålt kreditdata till Mrkoll

Nyheter
Publicerad: 2020-02-10 07:04
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Datainspektionen återkallar tillståndet för Yellow-belly att bedriva kreditupplysningsverksamhet.
Orsaken är att företaget lämnat ut uppgifter till sajten Mrkoll i strid med kreditupplysningslagen.

Efter en granskning av Datainspektionen får Yellow-belly tillståndet att bedriva kreditupplysningsverksamhet indraget. Bolaget ska ha lämnat ut sitt kreditupplysningsregister till företaget Nusvar som använt uppgifterna på sajten Mrkoll.

Granskningen visar att Yellow-belly överlåtit sitt kreditupplysningsregister till Nusvar utan att först få ett medgivande från Datainspektionen, vilket innebär att företaget brutit mot kreditupplysningslagen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

– Handlingen är att betrakta som allvarlig eftersom vi sannolikt skulle ha avslagit en ansökan om medgivande om en sådan hade gjorts, säger Hans Kärnlöf, jurist på Datainspektionen.

– Att Yellow-belly lämnar ut kreditupplysningsuppgifter utan vårt medgivande tyder på att företagets verksamhet inte bedrivs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Därför återkallar vi tillståndet för företaget att få bedriva kreditupplysningsverksamhet, säger han vidare.

Utredning först mot Nusvar

Av beslutet framgår det att Datainspektionen inledde tillsyn mot bolaget när man upptäckt att Mrkoll innehöll information som kan omfattas av bestämmelserna i kreditupplysningslagen. Det var då man upptäckte att det var Yellow-belly som stod bakom informaitonen till företaget Nusvar som använt uppgifterna på sajten Mrkoll, utan medgivande av inspektionen.

Informationen bestod av grunddata (namn, adress, bostadstyp och i förekommande fall bolag) var 14:e dag på Sveriges population över 18 år. I den leveransen ingick även aggregerad information om inkomst och betalningsanmärkningar.

Yellow-Bellys försvar

Yellow-Belly har försvarat sig och menar att bolaget varken överlåtit eller upplåtit sitt kreditupplysningsregister till Nusvar.

”Bolaget levererar endast klusterinformation och adressinformation till Nusvar. Bolaget anser att bolaget inte överlåter kreditinformation utan de facto skapar ett annat register, som skickas till Nusvar. Det är således fråga om olika register”.

Datainspektionen slår dock fast att bolaget har handlat i strid med kreditupplysningslagen genom att överlåta och upplåta sitt kreditupplysningsregister till Nusvar utan Datainspektionens medgivande.

”Datainspektionen anser att det är en väsentlig försummelse som är oåterkallelig och som inte kan åtgärdas genom ett föreläggande om att vidta rättelse eller genom att ett nytt villkor meddelas. Datainspektionen finner därför anledning att återkalla tillståndet”, framgår det av beslutet.

Så sent som i december fick Mrkoll betala en sanktionsavgift på 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen.

Beslutet avsåg publicering av uppgifter under perioden december 2018 – april 2019. Sedan i april 2019 publicerar sajten inte längre uppgifter om betalningsanmärkningar.


Dela sidan:
Skriv ut: