Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tillfällig lagändring bryter statistiksekretess hos friskolor

Nyheter
Publicerad: 2020-10-28 14:38
OBS Genrebild Foto: Jonas Ekströmer / TT

Regeringen föreslår nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen. Syftet är att säkerställa att myndigheter, kommuner och allmänheten på kort sikt får tillgång till nödvändig information om skolenheter på samma sätt som före praxisändringen.

Statistiska Centralbyrån (SCB), som samlar in uppgifter åt Skolverket, ändrade oväntat sin sekretesspolicy och även fick stöd för detta i domstol. Tidigare var det möjligt för elever och vårdnadshavare att ta del av statistik bland annat inför ett skolval.

Men enligt den nya praxisen ska uppgifter om fristående skolor ses som affärshemligheter och därför sekretessbeläggas. Anledningen är att uppgifter om betygsresultat och annat på en viss skola kan användas av konkurrerande skolor. Följden av detta blev även statistik från en enskild kommunal skola inte heller får publiceras, eftersom alla skolor ska hanteras lika, kom Skolverket fram till. Endast uppgifter på riksnivå ska finnas tillgängliga.

Helt nödvändigt

I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen för att tillfälligt lösa problemen med sekretessen kring svensk skolstatistik.

– Nu föreslår vi en tillfällig lagändring för att snabbt åtgärda det akuta problem som uppstått kring statistiksekretessen. Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna styra svensk skola och se till att resurserna går till rätt skolor. Om de svenska kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt och skolsystemet fungera behöver samhället ha tillgång till grundläggande information om den svenska skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Tillfällig lagändring bryter mot statistiksekretessen

I den promemoria som remitteras i dag föreslås nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen. Syftet är att säkerställa att myndigheter, kommuner och allmänheten på kort sikt får tillgång till nödvändig information om skolenheter på samma sätt som före praxisändringen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning beräknas vara på plats.


Dela sidan:
Skriv ut: