Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tidigare friad fälls för fortkörning – med mopedbil

Nyheter
Publicerad: 2022-11-21 10:29
Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX

En tidigare frikänd 17-åring döms nu till penningböter för fortkörning med sin mopedbil.
Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det inte funnits någon risk att polisens lasermätning riktats mot någon annan bil.

Den 17-åriga flickan åtalades för att ha kört sin mopedbil i över 50 km/h på en väg där hastighetsbegränsningen uppgick till 40 km/h.

Hon nekade till brott och uppgav under förhör i tingsrätten tidigare anklagats av polis för att ha manipulerat mopedbilen till att gå att köra fortare än 45 km/h. Mopedbilen togs då i beslag för att undersökas, men kontrollen visade bara att den inte var manipulerad. När hon stannades den nu aktuella dagen körde hon ”i nedförsbacke och låg i tät trafik med framförvarande och bakomvarande fordon” som inte blev stoppade. Eftersom hon uppgavs ha kört i 53 km/h ifrågasatte hon poliserna på plats då hennes mopedbil inte går snabbare än 45 km/h.

Flickan uppgav också att en förväxlingsrisk kunde ha förelegat. Tingsrätten konstaterar att åklagaren inte har åberopat någon muntlig bevisning till vederläggande av flickans invändning. Tingsrätten bedömer därför att det inte är ställt utom rimligt tvivel att någon förväxlingsrisk, i nu förevarande fall med hänsyn till omständigheterna, inte har förelegat. Åtalet ska därför ogillas. 

Hovrätten river upp frikännande domen

I domen konstaterade tingsrätten att åklagaren inte åberopat något bevisning som motsade flickans invändning om förväxlingrisken och ansåg att det därför inte var ställt utom rimligt tvivel att någon sådan inte hade förelegat. Flickan frikändes därför.

Åklagaren överklagade domen till hovrätten, som nu slår fast att mätningen gjorts enligt gällande föreskrifter samt att förväxlingsrisken varit utesluten. Hovrätten pekar också på det polisiära platsprotokollet som man anser är ”klart och tydligt utformat” och att inget i innehållet i sig ger någon anledning att tvivla på att det korrekt speglar de verkliga förhållandena.

Då det även står antecknat att mätningen skett mitt i fronten på det aktuella fordonet anser inte hovrätten att bedömningen påverkas av flickans uppgift om att fordonet kan ha förväxlats med framförvarande eller bakomliggande fordon. Hon döms därför för hastighetsöverträdelsen till 2 400 kronor i penningböter.


Dela sidan:
Skriv ut: