Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tidigare friad döms för olovlig körning – hade inte förnyat körkort

Nyheter
Publicerad: 2022-09-06 11:45
Genrebild Foto Jonas Ekströmer / TT /

Hovrätten river upp tingsrättens friande dom och dömer en man för olovlig körning eftersom han inte förnyat sitt sedan tidigare omhändertagna körkort.
Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att han, genom återkommande påminnelser från Transportstyrelsen, måste Hovrätten pekade på de flertalet påminnelser som skickats ut från Transportstyrelsen där det framgår vad som krävs för att han ska få ett nytt körkort. Enligt hovrätten måste mannen under sådant förhållande ha insett att han saknat behörighet att köra bil.

Mannen stoppades av polis när han körde i 137 km/h på en 90-väg utanför Stockholm. I samband med detta noterade poliserna att hans körkortsbehörighet var ogiltig – och han kom därför att åtalas för olovlig körning.

Vid tingsrätten uppgav mannen att han inte kände till att hans behörighet var ogiltig. Han berättade att han cirka en vecka tidigare hade stoppas av polis och att ingen då hade nämnt att han saknade körkortsbehörighet. Han hade skickat in ett fotografi till Transportstyrelsen i syfte att få ett nytt körkort – men inte betalat tillverkningsavgiften då han inte visste att detta behövdes.

På fråga om han inte fått de påminnelser som Transportstyrelsen skickat avseende betalning av avgiften uppgav han att han inte nåtts av dessa. Korrekt adress var visserligen angiven, men han hade haft ”återkommande problem” med att post inte levererats hem till honom.

Friades i tingsrätten

Tingsrätten tog fasta på detta och ansåg att det inte kunde säkerställas att den åtalade mannen nåtts av informationen från Transporstyrelsen om att han har behövt inkomma med tillverkningsavgiften för att fortsätta ha körkortsbehörighet. Mot samma bakgrund kunde det inte heller säkerställas att beslutet om att hans körkortsbehörighet blivit ogiltig hade nått honom. Det faktum att polis vid ett tidigare tillfälle inte informerat honom om detta ledde också till slutsatsen att han haft ”all anledning att tro att hans behörighet fortfarande var giltig vid det aktuella tillfället”.

Även om det var oaktsamt av honom att inte säkerställa att han hade en giltig behörighet, i synnerhet då anledningen till att han behövde betala var att hans körkort återkallats under en period, ansåg tingsrätten det inte visat att han haft uppsåt till den olovliga körningen. Han friades därför.

Döms i hovrätten

Domen överklagades till hovrätten, som nu gör en annan bedömning.

Hovrätten pekade på de flertalet påminnelser som skickats ut från Transportstyrelsen där det framgår vad som krävs för att han ska få ett nytt körkort. Enligt hovrätten måste mannen under sådant förhållande ha insett att han saknat behörighet att köra bil.

Att han trots detta kört bil på det sätt som åklagaren påstått gör att åtalet för olovlig körning är styrkt. Han döms därför till 40 dagsböter.


Dela sidan:
Skriv ut: