Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tidigare fälld frias för köttyxekast – utredningen håller inte

Nyheter
Publicerad: 2023-01-12 12:01
Foto: Hasse Holmberg / SCANPIX

Hovrätten river upp fängelsedomen och friar en man som fällts för att ha försökt kasta en köttyxa i huvudet på sin sambo i samband med en separation.
Varken sambon eller hennes dotter har lämnat detaljerade uppgifter om vad som hänt och utredningen saknar även i övrigt den robusthet som krävs för fällande dom, enligt hovrättens majoritet.

En nu 51-årig man åtalades i Helsingborgs tingsrätt för försök till grov misshandel efter en incident i en villa i Ängelholm våren 2020. Mannen hade tidigare bott i villan ihop med en kvinna, men en aktuella dagen hade hon varit på plats för att hämta saker som del i parets separation. 

Kvinnan, som gjorde polisanmälan först långt senare, berättade under huvudförhandlingen att förhållandet med mannen varit turbulent, men att det aldrig övergått i fysiskt våld. Hon hade därför blivit mycket rädd när mannen tagit till våld, när hon varit på plats för att hämta saker ihop med sin dotter. Kvinnan hade befunnit sig i köket när hon hört dottern ropa ”ducka mamma”. Kvinnan hade då böjt sig ned, men känt något svepa förbi hennes huvud. När hon tittade upp hade en köttyxa som tidigare stått i en bytta på en skänk suttit fastnaglad i köksväggen – och om hon inte hade duckat skulle den ha träffat henne i bakhuvudet, uppgav kvinnan.

Dottern hördes som vittne och bekräftade sin mammas uppgifter – och var också hon säker på att yxan skulle ha träffat i huvudet om kvinnan inte duckat. Hon hade efteråt inte ringt polis eftersom hon ”vet att det inte alltid lönar sig utan tänkta att det hela skulle redas ut ändå”.

Åklagaren åberopade till stöd för åtalet fotografier av köttyxan i väggen som skulle ha tagits av dottern.

Bristfällig utredning – men rubriceringen motiverad

Tingsrätten ansåg att de uppgifter som mor och dotter lämnat innebar att det var utrett att 51-åringen agerat på det sätt som angetts i gärningsbeskrivningen – även om han själv gjorde gällande att de ljög. Domstolen ansåg att det var fullt möjligt att yxan hade fastnat som den gjort på bilden genom det kast som vittnet beskrivit – och ansåg inte att den sena polisanmälan förtog värdet av bevisningen. 

Enligt tingsrätten hade det funnits en beaktansvärd risk för att yxan skulle träffa i huvudet där faran uteslöts endast på grund av tillfälliga omständigheter, eftersom dottern ingripit. Yxan måste ha kastats med viss kraft och varit tillräckligt tung för att förstöra väggen. En träff i huvudet hade medfört stor risk för allvarlig skada och enligt domstolen måste mannen ha haft uppsåt att skada.

Utredningen kring yxan var bristfällig, men enligt tingsrätten kunde det hållas för visst att en rubricering som försök till grov misshandel var motiverad. Det hade handlat om ett angrepp med ett farligt tillhygge som riktats mot en helt oskyddad person som varit vänd bortåt och saknat möjlighet att på egen hand avvärja angreppet. Straffvärdet för försöket översteg därför minimistraffet för fullbordad grov misshandel, men den omständigheten att kvinnan klarat sig helt oskadd skulle samtidigt beaktas i lindrande riktning. Mannen dömdes med hänsyn till omständigheterna till ett års fängelse.

Hovrätten gör annan bedömning

Hovrätten över Skåne och Blekinge river nu upp domen mot mannen och frikänner honom.

Kvinnan har i och för sig lämnat en berättelse som framstår som självupplevd och trovärdig. Domstolen måste dock ta hänsyn till den långa tid som gått sedan händelsen samt den djupa konflikt som funnits mellan parterna.

Kvinnan har inte kunnat lämna en detaljerad bild av händelseförloppet och att hon inte genast utan först drygt åtta månader i efterhand polisanmält händelsen är enligt hovrätten anmärkningsvärt. Att kvinnan samma dag som händelsen skulle ha ringt till socialtjänsten och berättat om vad som hänt är samtidigt ett påstående som inte får direkt stöd av innehållet i den journalanteckning som upprättades med anledning av samtalet. Kvinnans uppgifter bör mot denna bakgrund värderas med försiktighet, menar hovrätten.

Dotterns berättelse har i och för sig varit trovärdig men hon har inte närmare kunnat beskriva hur mannen kastade yxan eller hur han höll i den. Avsaknaden av detaljer påverkar, även om lång tid gått sedan händelsen, tillförlitligheten i dotterns uppgifter, konstaterar hovrätten.

Inte säkert om den skulle träffat

När det gäller de åberopade fotografierna har det inte lagts fram någon utredning om när dessa är tagna mer än kvinnans uppgift om att dottern tagit dem i anslutning till händelsen. Det saknas samtidigt utredning om hur högt upp på väggen yxan satt och hur den placerats i väggen. Det går därför inte att säga säkert om den skulle ha träffat kvinnan där hon stått om hon inte hade duckat. 

Den sammantagna slutsatsen blir att utredningen inte kan anses tillräckligt robust för att styrka åtalet och mannen frias därför.

Ett adjungerat råd är skiljaktigt och vill fastställa fängelsedomen mot mannen. (Blendow Lexnova)

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: