Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tidigare advokat läxas upp av FI – får sanktionsavgift efter transaktion

Nyheter
Publicerad: 2020-08-24 14:34
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

En tidigare advokat läxas upp av FI efter en sen anmälan av transaktion i ett börsbolag. Den tidigare advokaten hänvisar till sjukdom lett till svåra minnessvårigheter. FI anser inte att detta är en godtagbar ursäkt.

En tidigare advokat får, som företrädare av ett ägarbolag, uppläxning efter en sen anmälan om en avyttring av aktier i Enzymatica.

Totalt rör det sig om 257 000 aktier som ska ha avyttrats till kursen 3,10 kronor den 21 juli 2017. Transaktionen uppgick därmed till 796 700 kronor. Anmälan till Finansinspektionen kom först in den 12 januari 2018.

Sjukskriven

Den tidigare advokaten hänvisar till att han varit sjukskriven sedan våren 2017 på grund av djup och svår depression. Sjukdomstillståndet går gjort honom dysfunktionell och bland annat lett till att han fått svåra minnessvårigheter. Mellan maj och augusti 2017 gick han igenom en särskilt svår period.

Mannen trodde att han hade rapporterat in den aktuella transaktionen i vederbörlig ordning men det visade sig sedan att han hade missat det sista steget i rapporteringsprocessen där han skulle bekräfta de lämnade uppgifterna. När han av Enzymaticas styrelse fick veta att transaktionen inte hade registrerats tog han omgående kontakt med Finansinspektionen och fick då hjälp med att färdigställa anmälan. 

”Han har aldrig haft för avsikt att inte fullgöra sina skyldigheter. Normalt sett är han noga med att följa regler och har ett klanderfritt förflutet som advokat”, framgår det att han anfört enligt beslutet. 

Inte suttit med i ledningsgruppen

Han har även uppgett att han inte varit delaktig i Enzymaticas verksamhet efter det att hans sjukskrivning inleddes i slutet av april 2017. Han har inte varit en del av ledningsgruppen och har inte varit med och fattat några beslut som rört Enzymatica. 

Han har heller inte, under denna period, mottagit vare sig allmän information eller någon insiderinformation från Enzymatica. 

Han menar att han därför inte, vid tiden för transaktionen inte var en ledande befattningshavare i Enzymatica och således inte underkastad någon rapporteringsskyldighet. 

Vidare har han uppgett att rapporteringen som gjordes den 12 januari 2018 var för att undvika eventuell ytterligare försening för det fall Finansinspektionen skulle göra en annan bedömning avseende anmälningsskyldigheten. 

Var registrerad som person i ledande ställning

Av FI:s utredning framgår det dock att han var registrerad som en person i ledande ställning i Enzymatica när transaktionen genomfördes. Hans ägarbolag var därför skyldigt att anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som getts ut av Enzymatica. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts. 

Fi skriver även i beslutet att det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och se till att anmälan sker i rätt tid. 

Inte ursäktlig

Vad som har anförts om ”sjukdomstillstånd innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd medför att överträdelsen inte heller kan anses vara ringa. Det har inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande”, skriver FI.

Med anledning av en lång handläggningstid som inte har orsakats av ägarbolaget sätts sanktionsavgiften ned till hälften av grundavgiften och FI fastställer avgiften till  93 700 kronor. 


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.