Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tidigare advokat döms för bokföringsbrott

Nyheter
Publicerad: 2021-09-28 14:07
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Hovrätten fastställer tingsrättens dom och dömer en före detta advokat till villkorlig dom och dagsböter för bokföringsbrott.

Mannen, som i dag arbetar som senior jurist, bedrev en advokatverksamhet som gick i konkurs i juli 2016. Han åtalades i början av 2019, misstänkt för bokföringsbrott. Han dömdes i tingsrätten i början av 2020 till villkorlig dom och 50 dagsböter om 340 kronor. Nu fastställer Svea hovrätt domen.

Enligt domen har den tidigare advokaten inte bokfört uttagen ur sin rörelse och han har heller inte sparat några verifikationer på de uttag som han har gjort.

Tillgångarna på banken för högt upptagna

Bristerna i bokföringen har fått till följd att det vid utgången av räkenskapsåret 2015 har funnits bokförda tillgångar på drygt 3 miljoner kronor medan det i verkligheten på företagskontot endast har funnits cirka 9 000 kronor. Rörelsens banktillgodohavanden var därmed för högt upptagna, skriver domstolen.

Samma sak gäller bokföringen för första halvåret 2016, innan verksamheten gick i konkurs. Bokföringen visar på tillgångar om drygt 4,2 miljoner kronor medan det i verkligheten endast fanns 4 000 kronor på rörelsens bankkonto. 

Rörelsens banktillgodohavanden var därmed för högt upptagna i bokföringen även under denna period. 

Differenserna innebär att cirka 65 procent av rörelsen tillgångar inte har kunnat verifieras såvitt avser de aktuella perioderna. 

Rörelsens ställning gick inte att bedömas

”Rörelsens förlopp och ställning ska i huvudsak kunna bedömas med ledning av bokföringen. Det är ostridigt att uttagen inte är bokförda och att det saknas verifikationer till uttagen. Åsidosättandet av bokföringsskyldigheten har fått till följd att bokföringen är kraftigt missvisande såväl vad gäller rörelsens förlopp och ställning”, skriver domstolen.

Domstolen skriver att åsidosättandet har skett i vart fall av oaktsamhet och att gärningarna inte kan bedömas som ringa. Den tidigare advokaten dömdes för två fall av bokföringsbrott. 

Juristens försvar

Mannen har i målet uppgett att han drev advokatverksamhet i enskild firma och att han betraktade de pengar som kom in som, något förenklat, att de kom in till honom som person. 

Han har vidare bekräftat att det är uttagen som inte är bokförda och att det inte heller finns några verifikationer på uttagen. Han har uppgett att han har i efterhand lärt sig att uttagen ska bokföras. Han pekar på att han förlitade sig på det faktum att han hade en revisor och att han aldrig fick någon erinran från revisorn att han skulle ha gjort något fel. 

Han anser dock att det gått att utläsa rörelsens förlopp. ”Han har ju bokfört när han fakturerat kunderna och när de har betalat. Det enda som han inte har bokfört är de därefter gjorda uttagen, dvs. hur han har använt pengarna”. 

Den tidigare advokaten överklagade till hovrätten och yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet i dess helhet.

Hovrätten konstaterar dock att domstolen inte gör några andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort och att tingsrättens dom därför inte ska ändras.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
fd-advokat-bokföring

Dela sidan:
Skriv ut: